Zasady obsługi - Układ programu

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Po uruchomieniu programu pojawia jego główny ekran. Podzielony jest on na parę elementów, o których poniżej.

 

sendsystem okno glowne

 

 

 

Pasek nazwy


W pasku nazwy, poczynając od lewej strony znajdują się:

ikonka programu,
nazwa programu,
numer wersji,
numer licencji,
nazwa użytkownika (domyślnie przy braku dodatkowych użytkowników jest [ADMIN]).

 

 

 

Menu główne


Poniżej znajduje się główne menu programu.

 

CENTRUM SERWISOWE

Tu możesz:

skontaktować się z producentem,
otrzymywać informacje o nowościach.

 

SYSTEM

 

system meu glowne

 

W tym miejscu dostępne są:

Ustawienia - wpiszesz dane adresowe i bankowe, które nie są wprowadzane przez firmę FORMAT. Wprowadzisz także dane dotyczące umów z operatorami pocztowymi, które będą dodawać się na wydrukach.

 

Hasła - uprawnienia - dodasz nowych użytkowników oraz określisz ich dostęp do poszczególnych elementów programu oraz ustalisz hasło wejściowe do programu.

 

Format daty - ustalisz preferowany format daty.

 

Kopie rezerwowe -wykonasz skompresowaną kopię danych oraz odtworzysz dane z kopii.

 

DO WYSŁANIA

Główny punkt programu.

 

Tu wprowadzasz poszczególne przesyłki dla wybranych operatorów i drukujesz je.

 

WYSŁANE

Tu przenosisz przesyłki, które zostały już wysłane.

 

Będziesz mieć wygodną kartotekę prowadzonej korespondencji.

 

Baza przesyłek to historia wszystkich wysyłek. W każdej chwili możesz sprawdzić, kiedy dana przesyłka została nadana. W razie problemów możesz przesyłkę szybko odszukać - kiedy przesyłka została wysłana, ustalić jej numer nadawczy i dane adresata.

ADRESACI

Tworzysz tu i zmieniasz listę adresatów.

 

IMPORTUJ

W tym miejscu możesz zaimportować dane z Allegro lub pliku zewnętrznego innych programów.

 

POMOC

Zestaw funkcji pomocnych przy nauce i obsłudze programu.

 

pomoc menu glowne

 

Dostępne są:

Podręcznik - Podręcznik elektroniczny programu.

 

Wzory do akceptacji - W przypadku niektórych operatorów możesz przed rozpoczęciem użytkowania programu wydrukować z programu przykładowe formularze w celu przedłożenia ich operatorowi.

 

Jak korzystać z pomocy - Krótki opis na temat dokumentacji i rozwiązywania problemów.

 

Jak rozpocząć pracę - Kilka przydatnych wskazówek dla rozpoczynających użytkowanie programu.

 

O programie - Informacje o produkcie i producencie oraz miejscu zainstalowania programu. Można w tym miejscu odszukać numer wersji programu i datę jej stworzenia. Widoczny jest także tym miejscu kod rejestracyjny.

 

INNE PROGRAMY

Przedstawiona tu jest bogata oferta producenta programu.

 

 

 

Pasek funkcji


Znajdują się tu przyciski funkcyjne, dzięki którym możesz dopisać, edytować przesyłkę. Możesz filtrować lub szukać konkretnej przesyłki.

 

Z tego miejsca możesz też wykonać eksport, wydrukować naklejki adresowe lub etykiety Brother.

 

Więcej o przyciskach z pasa funkcji w Do wysłania - Menu górne.

 

 

 

Pasek szczegółów


Na górze ekranu, nad tabelą z danymi, znajdują się detale, w których wypisane są dokładne informacje dotyczące pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor w tabeli.

 

Chcąc widzieć więcej / mniej pozycji na liście możesz wyświetlać lub ukrywać detale klikając na ikonę strzałki w pierwszej kolumnie.

 

panel szczegolow

 

 

Okno główne


Wszystkie wprowadzone pozycje ujmowane są w tabeli na oknie głównym.

 

W tabeli widoczne są następujące elementy:

Strzałka w górę - pozwala na pokazanie lub ukrycie panelu szczegółów.
ü - można zaznaczyć lub odznaczyć daną pozycję, gdy jest zaznaczona znaczek ü pojawia się w tej kolumnie.
Adresat - widoczna jest nazwa robocza i siedziba adresata wpisanego w module Adresaci.
Kwota - kwota ujęta na danej przesyłce (kwota pobrania, kwota przelewu).
Data wprowadzenia - data wprowadzenia przesyłki do programu.
Data nadania - data nadania przesyłki - może pozostać pusta.
Tytułem - powód nadania przesyłki (pobraniowej, paczki, przelewu).
Typ - ikona przedstawiająca rodzaj przesyłki poszczególnych operatorów.
Stan - znajduje się tu informacja o stanie realizacji przesyłki GLS. Dana przesyłka może być w przygotowalni lub nadana, wtedy to widoczny jest także jej numer nadania.
Notatka - własna notatka.

 

Zazwyczaj pozycje w tabeli wyświetlane i drukowane są w fizycznej kolejności dopisywania. Można je jednak sortować i układać w pożądanej kolejności.

 

W większości nagłówków tabel, w lewym górnym rogu widnieje mała ikona w postaci kółka. Klikając na nagłówek możesz uzyskać uporządkowanie danej kolumny tabeli według kolejności (np. według dat, kwot, nazw adresatów, itd.). Wówczas wspomniana ikona zmieni swój kształt z kółka na trójkąt.

 

Uporządkowanie może być:

 

rosnące - trójkąt wierzchołkiem w górę p,

 

malejące - trójkąt wierzchołkiem w dół q.

 

Gdy w żadnym nagłówku tabeli nie ma trójkątnej ikony oznacza to, że pozycje prezentowane są w kolejności wprowadzania.

 

 

 

 

Pasek operacji


Poniżej głównego menu znajduje się pasek operacji, w którym dostępne są przyciski wybierania i drukowania przesyłek.

 

W tym miejscu wybierasz operatora, którego przesyłki będziesz drukować.

 

Widoczne są "Wybierz" gdzie wyszczególnieni są poszczególni operatorzy pocztowi: Poczta Polska, InPost, GLS.

Możesz mieć widoczne wszystkie pozycje - kliknij wtedy [Wszystkie] lub wybierz interesującego operatora. Na ekranie zostaną tylko przesyłki wybranego operatora.

 

W drugiej, dolnej linii znajduje się "Drukuj". Dynamicznie ukazują się w niej dostępne rodzaje przesyłek dla danego operatora. I tak:

Wszystkie - Przelewy,
Poczta Polska - Listy, Pobrania, Paczki, Wartościowe,
InPost - Listy, Paczki,
GLS - Przesyłki.

 

Po wybraniu danego operatora pocztowego na dolnym pasku pojawiają się też podlegające mu opcje. I tak:

Poczta Polska - Zestawienia, Firmowa Poczta, Cennik, Zapisz do XML,
InPost - Kody pocztowe, Śledź przesyłkę, Cennik, Inne, ZPO.

 

Szczegółowo opisane poszczególne opcje są już w rozdziałach dotyczących poszczególnych operatorów.

 

Szybki filtr


Na dole ekranu, po prawej stronie znajduje się tzw. szybki filtr.

 

szybki filtr

 

Widoczne są na nim ikonki wszystkich dostępnych przesyłek operatorów pocztowych. W zależności od wybranego operatora po lewej stronie mogą być widoczne przesyłki dla danego operatora lub wszystkie.

 

Dzięki niemu możesz szybko zobaczyć, jakie widoczne masz pozycje na ekranie a także klikając w ikonki przesyłek na szybkim filtrze możesz "usuwać" z ekranu dane przesyłki. Pamiętaj! Nie usuwasz tych przesyłek z programu, przestają one tylko być widoczne na ekranie. Gdy klikniesz po lewej stronie w Filtruj - Wszystkie - znów widoczne będą wszystkie wprowadzone przesyłki.

 

 

 

Liczba rekordów


W ostatniej części ekranu z lewej strony widnieją przyciski nawigacyjne służące do poruszania się w tabeli (skok do pierwszej lub ostatniej pozycji, przesuwanie kursora góra / dół); na prawo znajduje się informacja o ilości pozycji na liście.

 

Widoczna jest tu informacja o ilości wszystkich pozycji na liście.

 

Gdy założysz Filtr, to znaczy zażądasz wybrania pozycji spełniających wskazany warunek, wówczas w tym miejscu pojawia się informacja, że filtr został założony i widoczny będzie podkreślony na zielono napis [FILTR].

 

Niekiedy w omawianej linii mogą pojawić się ikony strzałek i dodatkowy opis. Dzieje się tak wówczas, gdy przeszukujesz tabelę według zadanej wartości (np. kwota, data, adresat, itp.). Gdy program znajdzie szukaną pozycję wówczas kliknięcie w ikonę spowoduje próbę odnalezienia kolejnej żądanej pozycji.