System - Hasła - uprawnienia

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program SendSystem może obsługiwać wiele osób.

 

Aby mieć pewność, do jakich elementów programu ma dostęp dany użytkownik możesz dla każdego stworzyć konto oraz określić jego uprawnienia.

 

 

 

Okno główne


Po wybraniu "Hasła - uprawnienia" ukazuje się okno "SendSystem - Uprawnienia".

 

Po lewej stronie wypisani są wszyscy wprowadzeni użytkownicy.

 

Z prawej strony ukazane są uprawnienia poszczególnych użytkowników.

 

Na dole okna znajdują się przyciski, które pojawiają się przy tych osobach, gdzie uprawnienia na to pozwalają.

 

 

 

Dopisanie użytkownika


Aby dopisać użytkownika kliknij przycisk [Dopisz]. Ukaże się wtedy okno "Uprawnienia - Dodawanie".

 

Należy tu wpisać:

 

nazwę użytkownika,

 

hasło,

 

powtórzone hasło.

 

Hasło to będzie hasłem wejścia do programu dla wpisywanego użytkownika. Musi zawierać przynajmniej 6 znaków.

 

Przy wprowadzaniu użytkownika określ jego dostępność w następujących punktach programu:

 

Zarządzanie Użytkownikami

Jako zarządzanie Użytkownikami rozumiemy ich dodawanie, poprawianie oraz usuwanie.

 

Możesz wprowadzać nowych, nadawać im uprawnienia, zmieniać uprawnienia innych użytkowników bądź nawet ich usuwać.

 

Należy rozważnie udostępniać tę opcję. Dostęp do tego uprawienia powinien być ograniczony.

 

Uwaga! Mimo dostępnej opcji nie możesz usunąć konta administratora - ADMIN oraz zmienić jego nazwy. Możesz jedynie zmienić hasło dla administratora.

 

Obsługa pocztowa / Adresaci

Gdy ta opcja jest udostępniona dla danego użytkownika ma on dostęp do modułu Obsługa pocztowa oraz modułu Adresaci.

 

Może dopisywać, edytować, drukować oraz usuwać przesyłki, adresatów. Czyli może wykonywać wszystkie czynności w tych obu modułach.

 

W przypadku braku dostępu do tej opcji dany użytkownik nie może wejść do tych modułów.

 

Zarządzanie numerami nadań

Dostęp do tej opcji powala na wejście do "Numerów nadań" oraz na wszystkie czynności z nim związane.

 

Możesz dopisywać kolejne pakiety numerów nadań bądź kodów kreskowych, edytować je i usuwać.

 

Użytkownik bez tego uprawnienia nie może wejść do tej części programu.

 

Archiwizacja - Odtwarzanie

Udostępnianie tej opcji związane jest w gruncie rzeczy z procesem Odtwarzania danych, gdyż do tej operacji możesz ograniczyć użytkownikom dostęp.

 

Archiwizację danych może przeprowadzać każdy użytkownik - nawet ten bez uprawnień do tej opcji.

 

Dane bankowe

Dostęp do tej opcji pozwala na wprowadzanie lub poprawianie firmowych kont bankowych - nazw banków i numerów kont.

 

Użytkownicy bez dostępu do tej opcji nie mogą dokonywać zmian w obrębie kont bankowych.

 

 

 

Dostęp do programu


Dzięki funkcji Hasła - uprawnienia możesz mieć pewność, że:

 

nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do programu,

 

wprowadzeni użytkownicy będą pracowali tylko w udostępnionym im obszarze programu.

 

Zwróć uwagę, że domyślnie, jako użytkownik wprowadzony jest ADMIN, czyli administrator. Ma on dostępne wszystkie opcje i nie można mu ich ograniczyć, ani go usunąć.

 

Gdy nie wprowadzisz żadnego użytkownika, istnieje tylko domyślny ADMIN, program działa bez żadnych ograniczeń.

 

W przypadku, gdy wprowadzisz choćby jednego użytkownika w momencie wejścia do programu pojawia się okno "SendSystem - Logowanie", gdzie musisz podać nazwę użytkownika oraz hasło. Gdy wejdziesz na konto ADMIN wszystkie opcje programu są dostępne, gdy wybierzesz innego użytkownika, będzie on miał dostęp do takiej części programu, jaką mu wyznaczysz.

 

Uwaga! Przed wprowadzeniem użytkownika musisz wejść na konto ADMIN i wpisać hasło wejścia do programu dla administratora.