System - Format daty

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Możesz wybrać tu preferowany sposób zapisu daty. Masz do wyboru format:

 

dd-mm-rr : dzień - miesiąc - rok dwucyfrowo, np. 21-07-03 albo:

 

rr-mm-dd : rok dwucyfrowo - miesiąc - dzień, np. 03-07-21

 

Wybrany format daty stosowany będzie przy wprowadzaniu danych, wyświetlaniu informacji na ekranie oraz na wydrukach. Jest on niezależny od systemowego formatu daty.

 

Uwaga! W Przelewy - Wydruk - Opcje  masz dodatkową opcję, która określa format drukowanej daty na przelewach. Rok jest tam drukowany czterocyfrowo, a wybrany format jest niezależny od formatu daty wybieranego w System - Format daty.