Poczta Polska - Pobrania

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Obsługa przesyłek pobraniowych

 

nadruk na oryginalnym blankiecie nadania,

 

obsługa wysyłek przesyłek pobraniowych przez Nadawców masowych mających przydzieloną pulę numerów nadań,

 

Zauważ, że w przypadku drukowania druków własnego nakładu (wszystkie wzory 1, 2A-2D) drukowane są:

 

przesyłka pobraniowa,

 

nalepka adresowa,

 

rewers adresu pomocniczego.

 

Nie jest drukowana 4 część oryginalnego druku paczki, czyli potwierdzenie wysłania dla Nadawcy. Potwierdzeniem wysłania paczki jest bowiem drukowana Książka nadawcza.

 

Drukowany jest zestaw blankietów (dwa blankiety nadania + rewers adresu pomocniczego - wypełniany przez pocztę) na kartce formatu A-4 według odpowiedniego dla nadawcy wzoru.

 

wydruk przelewów / przekazów dołączanych do przesyłki pobraniowej,

 

zestawienia:

 

wydruk "Książki nadawczej", czyli skrótowego, zbiorczego zestawienia nadawanych przesyłek pobraniowych,

 

wydruk wykazu opłat za przyjęcie przesyłek pobraniowych.

 

Gdy przesyłka pobraniowa ma mały rozmiar możliwe jest drukowanie bezpośrednio na jej opakowaniu (np. kopercie). Należy zastosować wtedy wzór Przesyłka pobraniowa - nadruk. Jeden egzemplarz Nadawca drukuje bezpośrednio na kopercie, drugi na czystej kartce oraz dodatkowo na jej odwrocie "Rewers adresu pomocniczego"; kartkę tę dołącza do przesyłki.

Dodatkowo należy wydrukować Książkę nadawczą - jedno dla nadawcy i drugie dla Poczty nadającej.

 

Uwaga! Należy dodatkowo wydrukować przelew bądź przekaz do pobrania. Należy taki druk stworzyć, wydrukować i dołączyć, jako druk wpłaty / przekazu pocztowego opiewającego na wartość przesyłki, wydrukowanego jako przelew odwrotny.

 

 

 

Wydruk


W oknie wydruku masz wiele możliwości wyboru. Opisane zostały tu możliwości wydruku przez rozwiązanie typowych problemów.

 

Dla dobrego poznania możliwości programu zalecamy eksperymentowanie z wydrukami przy różnych kombinacjach ustawień. Dzięki temu, że na podglądzie wydruku masz wierny obraz tego, co uzyskamy na papierze, ćwiczenia te będą szybkie i zaoszczędzą papier oraz toner lub atrament.

 

poczta_pobrania

 

 

Rodzaj wydruku

Wybierasz rodzaju wydruku:

przesyłka pobraniowa - nadruk - nadruk na oryginalnym blankiecie. Gdy Nadawca nie posiada puli numerów nadań przesyłek pobraniowych, może stosować oryginalne blankiety samokopiujące, dostępne w placówkach pocztowych.

Program nadrukuje na nich wszystkie dane niezbędne do wysłania przesyłki pobraniowej,

 

przesyłka pobraniowa - wzór nr... - drukowany jest zestaw blankietów (dwa blankiety nadania + rewers adresu pomocniczego - wypełniany przez pocztę) na kartce formatu A-4. Wzór druku automatycznie proponowany jest w zależności od ustawień w System - Ustawienia i wprowadzonych umów z Pocztą Polską,

 

Możesz dodatkowo wydrukować druk przelewu. Aby tego dokonać zaznacz "Przelew". Gdy chcesz, aby na druku widoczne były dane adresata, jako zlecającego zaznacz także "Zlecający". Przelew zostanie wydrukowany na tej samej kartce, co druk pobrania.

 

książka nadawcza - zestawienie drukowanych przesyłek. W przypadku masowego nadawania przesyłek pobraniowych Nadawca jest zobowiązany do wydruku "Książki nadawczej".

 

W Uwagach mogą pojawić się symbole określające rodzaj przesyłki. I tak:

 

+ PRIO - priorytet,

 

+ POTOD - potwierdzenie odbioru,

 

+ WART - zadeklarowana wartość,

 

+ SPR - żądanie nadawcy na sprawdzenie zawartości przy wydawaniu przesyłki.

 

W przypadku, gdy na oknie wydruku w Uwagach wpiszesz dowolny tekst, będzie on ukazywał się również w kolumnie Uwagi w Książce nadawczej.

 

wykaz opłat za przyjęcie przesyłki pobraniowej - wydruk wykazu opłat. Wydruk przeznaczony dla Poczty. Nie jest wymagany od Nadawcy, lecz bardzo mile widziany.

 

Dodatki

Masz możliwość:

 

Stosuj oznaczenia z tabeli - drukowania z oznaczeniami podanymi przy wprowadzaniu przesyłki, gdzie dla każdej przesyłki będą drukowane indywidualne dane wprowadzane osobno przy każdej przesyłce.

 

Uwaga! Gdy przy wprowadzaniu przesyłki waga, opłata i data nadania mają wartość 0 (zero) pola te pozostają niewypełnione.

 

Stosuj lokalne oznaczenia dla wszystkich - wyboru innej kombinacji oznaczeń. Opcja ta jest niezmiernie ważna i pożyteczna przy masowym drukowaniu druków. Dla wszystkich wybranych druków możesz wybrać inne, niż zadeklarowane w tabeli oznaczenia.

 

Możesz zaznaczyć lub określić:

PRIORYTETOWA - priorytet,
Potwierdzenie odbioru - potwierdzenie odbioru,
Zadeklarowana wartość - zadeklarowana wartość,
Sprawdzenie zawartości - żądanie nadawcy na sprawdzenie zawartości przy wydawaniu przesyłki,
Waga - Waga przesyłki pobraniowej.
Opłata - Opłata za przesyłkę pobraniową.
Uwaga - Należy wspomnieć, że to, co wpiszesz w tym polu, będzie drukowane w zestawieniu w kolumnie o tej samej nazwie, np. możesz wpisać tam PRIORYTET w przypadku, gdy wszystkie pozycje mają zostać wysłane priorytetem.

W polu Uwaga będą widoczne także określenia rodzaju poszczególnych przesyłek - prio, potw, wart, spr.