PRZELEWY- Ustawienia wydruku

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Lista / Zbiorówka / Lista nadawcza

Możesz tu wydrukować:

Listę - która jest podobna do tabeli przelewów na ekranie i może być użyta dla własnych potrzeb,
Zbiorówkę - która niekiedy jest wymagana przez banki przy składaniu większej ilości przelewów,
Listę nadawczą -listę przelewów i przekazów z adresatem, miejscem przeznaczenia, wartością i numerem nadawczym.

 

Zauważ, że ilość pozycji, która pojawi się na wymienionych zestawieniach zależna jest od ustawienia Zakres danych.

 

W przypadku Zbiorówki oczywiście powinna być zgodność między wydrukowanymi przelewami, a ich zestawieniem.

 

Jeżeli więc drukowano jednocześnie kilka zaznaczonych przelewów, to i zbiorówka zostanie wydrukowana przy tym samym ustawieniu.

 

Uwaga! Przelewy z nieokreśloną (zerową) kwotą nie są wykazywane w "zbiorówce".

 

Data wydruku

Powyższe zestawienia mogą być oznaczone datą, gdy zaznaczysz ją znaczkiem ü.

 

Datę możesz wpisać ręcznie lub korzystając z kalendarza z prawej strony pola.

 

Blankiet wpłaty na rachunek bankowy

Do wyboru masz przekaz bankowy 3 lub 4 odcinkowy.

 

Gdy dysponujesz wydruk więcej niż jednego przekazu każdy z nich może być drukowany na oddzielnej kartce (np. formatu A-5 przy przekazach 3-odcinkowych) lub po dwa na jednej kartce. Zaznacz wtedy "Pozycje na osobnych kartkach".

 

Aby każdy przekaz drukowany był na oddzielnej kartce należy zaznaczyć ü przy "Pozycje na osobnych stronach".

 

Uwaga! Dyspozycje typu Podatki oraz ZUS nie będą wydrukowane w postaci przekazu. Będą pomijane przy wydruku.

 

Przekaz pocztowy

Drukowany jest przekaz pocztowy na czystej kartce.

 

Możesz zaznaczyć "Przekaz masowy" i wtedy wszystkie zaznaczone przekazy zostaną wydrukowane.

 

Przelew na konto

Należy wskazać rodzaj przelewu.

 

Masz do wyboru rodzaje:

Blankiet pojedynczy,
Arkusz 2 blankiety,
Arkusz 4 blankiety,
Arkusz 2 blankiety + 2 potwierdzenia.

 

Rodzaje różnią się głównie ilością i rozłożeniem blankietów na stronie.

 

W [Wygląd] i [Opcje] możesz oddzielnie określić postać i sposób drukowania dla każdego rodzaju.

 

Gdy drukujesz na gotowych formularzach wybór rodzaju zależy oczywiście od posiadanego formularza. Jednak, gdy drukujesz na czystej kartce z rysowaniem formularza możesz doborem rodzaju ominąć problemy związane z ograniczeniami drukarek.

 

Uwaga! Dla przelewu ZUS nie jest drukowany rodzaj Arkusz 4 blankiety, dla przelewów Podatki oraz ZUS nie jest drukowany rodzaj Arkusz 2 blankiety + 2 potwierdzenia. Zamiast nich drukowany jest inny rodzaj przelewu (zamiennik), zgodnie z tym, co wybrano w [Opcjach].

 

Wpłata / Przelew

Określasz tu, czy dokonujesz wpłaty czy przelewu z konta.

 

Zwracamy uwagę, że jeżeli dokonujesz wpłaty to na wydruku skreślana jest litera P, gdy dysponujesz przelew z konta skreślana jest litera W (na zasadzie niepotrzebne skreślić).

 

Jeżeli wpłacasz gotówkę w miejsce numeru banku wydrukowana będzie kwota słownie.

 

Zakres danych

Możesz wybrać:

bieżąca pozycja - czyli druk pojedynczego przelewu, na którym znajduje się kursor w tabeli,
zaznaczone pozycje - drukowane są te, które w lewej części tabeli mają postawiony znacznik,
wszystkie pozycje - jako wszystkie rozumiane są pozycje aktualnie wyświetlane na liście.

 

Jeśli wcześniej założono filtr, wówczas, jako Wszystkie traktowane są te, które spełniły warunek filtrujący.

 

Rodzaj papieru

Dotyczy tylko nowych przelewów. Możesz wybrać:

gotowy formularz - stosować będziesz nadruk na posiadanych gotowych formularzach,
czysta kartka - na czystej kartce program sam wydrukuje cały formularz z rysowaniem blankietu.

 

Zauważ, że gotowe formularze dostępne w urzędach, bankach i sklepach papierniczych muszą odpowiadać normom, aby treść przelewu była prawidłowo wydrukowana w odpowiednich polach.

 

Natomiast druk na czystej kartce z rysowaniem formularza w zasadzie powinien odbywać się na drukarce kolorowej, ponieważ przynajmniej odcinki dla banków (zleceniodawcy i odbiorcy) powinny umożliwiać automatyczny odczyt, a co jest z tym związane oddzielenie kolorowego blankietu od treści wpisanej czarną czcionką.

 

Przekaz / Przelew odwrotny

To specyficzna właściwość programu.

 

Stosuj ją, gdy w imieniu kontrahenta chcesz wystawić dyspozycję zapłaty skierowaną do siebie.

 

Jej zaznaczenie spowoduje zamianę miejscami zleceniodawcy i odbiorcy.

 

Uwaga! Dyspozycje typu Podatki oraz ZUS nie są drukowane, jako odwrotne i mimo zaznaczenia tej opcji będą wydrukowane typowo.

 

Pusty formularz

Umożliwia wydruk przekazu lub przelewu bez danych, czyli czystych blankietów do późniejszego ręcznego wypełnienia.

 

Jeżeli w lewej części okna wydruku masz zaznaczone Przelew (nowy wzór) będzie tu można wybrać, jaki typ formularza (Zwykły, Podatki, ZUS) ma być wydrukowany.