Inne programy - SKP® Super Księga Podatkowa

Top  Poprzedni  Kolejny

 

SKP® Super Księga Podatkowa to znany od wielu lat i ceniony na rynku program księgowo-podatkowy z modułem Fakturującym i Płacowo-ZUS-owym, polecany dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

 

Przeznaczona jest dla firm i osób prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub objętych Ryczałtem Ewidencjonowanym.

 

 

 

Korzyści ze stosowania programu


 

odciążenie od żmudnych i powtarzalnych prac księgowych,

 

prawidłowość rachunkowa ksiąg, rejestrów i deklaracji,

 

bieżąca informacja o spodziewanych podatkach i składkach ZUS (możliwość symulowanych obliczeń),

 

informacje o firmie i klientach bez dodatkowego nakładu pracy.

 

 

 

Wybrane cechy użytkowe


możliwość rozpoczęcia użytkowania w dowolnym okresie roku,

 

wiele działań automatycznych i domyślnych ułatwiających pracę,

 

dowolna chronologia wprowadzania danych, księgowania próbne,

 

nowoczesne, standardowe, intuicyjne środowisko pracy,

 

obsługa klawiaturowa bez konieczności stałego posługiwania się myszką,

 

stała aktualizacja uwzględniająca zmiany w przepisach.

 

 

 

FUNKCJE PROGRAMU:

 

przede wszystkim:

 

1.Podatek dochodowy
księga przychodów i rozchodów
ewidencja przychodów (dla ryczałtu)
deklaracje PIT-28/A/B
podatek liniowy

 

2.Podatek VAT
rejestry VAT, deklaracja VAT-7,-7K, -7D -12
różne metody rozliczania podatku

  (metoda miesięczna, kwartalna, kasowa)

podatek ze sprzedaży wg struktury zakupów
transakcje wewnątrzwspólnotowe
deklaracje VAT-8, -9, -10, -11
informacja VAT-UE/A/B, UEK        

 

3.Sprawy pracownicze
kartoteki osobowe
obliczenia i listy płac z tytułu umowy: o pracę, zlecenia, o dzieło oraz opodatkowanych ryczałtowo
kartoteki wynagrodzeń, karty pracy
deklaracje PIT: 4R, 8AR, 11, 40
zasiłki, składki i deklaracje rozliczeniowe ZUS: RMUA, DRA, RCA, RZA, RSA
współpraca z programem Płatnik

 

4.Ewidencje dodatkowe
wyposażenie
środki trwałe i amortyzacja
"kilometrówka" (ewidencja przejazdów, koszty, przypis)        

 

a ponadto:

 

1.Własny plan Kont
typy kosztów
rodzaje sprzedaży
placówki, itp.

 

2.Kontrola płatności
rejestracja zapłat
zapłaty częściowe
kontrola terminowości
zestawienia dłużników
współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i Giełdą Wierzytelności

 

3.Kartoteki klientów i Kont
obroty i salda

 

4.Dodatki        
przelewy i przekazy bankowe (różne wzory) na gotowych formularzach lub z rysowaniem blankietu
umowy, pisma, adresowanie kopert
naliczanie odsetek (różne tabele stawek)
noty i dowody wewnętrzne, KP, KW
symulacje kredytowe i leasingowe
wykresy
hasła dostępu
kontrola poprawności NIP i PESEL

 

oraz:

 

FAKTUROWANIE  (bez obsługi magazynu)

faktury, rachunki, paragony, WZ, RR, MP, Marża, Wewnętrzna, noty korygujące
lista towarów i usług (cennik)
faktury masowe
duże pole na opis
kilka cen, kilka walut
rabaty, narzuty, komentarze
dokumenty korygujące
archiwum faktur z możliwością podglądu,

  ponownego wydruku oraz korekty

 

deklaracje podatkowe: wydruk na oryginalnych formularzach lub na czystej kartce z rysowaniem formularza
deklaracje ZUS: wydruk na oryginalnych formularzach lub przekazywanie danych do programu Płatnik