Inne programy - SAMozatrudnienie®

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program SAMozatrudnienie® to propozycja dla jednoosobowych firm.

 

Jest tu wszystko, co potrzebne przy prowadzeniu działalności. Sprawy księgowe, podatkowe, ZUS właściciela, przelewy, deklaracje, wystawianie faktur, rozliczanie samochodu. Obsługuje księgi podatkowe i ryczałt.

 

Trudne zagadnienia podane są tu w prosty sposób, a korzystanie z programu odciąża przedsiębiorcę od mnóstwa buchalteryjnej pracy.

 

 

 

Korzyści ze stosowania programu


odciążenie od żmudnych i powtarzalnych prac księgowych,

 

prawidłowość rachunkowa ksiąg, rejestrów i deklaracji,

 

bieżąca informacja o spodziewanych podatkach i składkach ZUS (możliwość symulowanych obliczeń),

 

informacje o firmie i klientach bez dodatkowego nakładu pracy.

 

 

 

Wybrane cechy użytkowe


możliwość rozpoczęcia użytkowania w dowolnym okresie roku,

 

dowolna chronologia wprowadzania danych, księgowania próbne,

 

wiele działań automatycznych i domyślnych ułatwiających pracę,

 

nowoczesne, standardowe, intuicyjne środowisko pracy,

 

obsługa klawiaturowa bez konieczności stałego posługiwania się myszką,

 

stała aktualizacja uwzględniająca zmiany w przepisach.

 

 

 

 

FUNKCJE PROGRAMU:

 

przede wszystkim:

 

1.Podatek dochodowy

 

księga podatkowa lub ewidencja przychodów dla ryczałtu
odliczenia od dochodu i od podatku
deklaracja PIT-5 lub PIT-28/A/B
podatek liniowy i deklaracja PIT-5L

 

2.Podatek VAT

 

rejestry VAT, deklaracja VAT-7 i VAT-7K
różne metody rozliczania podatku

  (metoda miesięczna, kwartalna, kasowa)

 

3.ZUS

 

wyliczanie składek właściciela
deklaracje rozliczeniowe ZUS: DRA i RSA
współpraca z programem Płatnik

 

4.Ewidencje dodatkowe

 

wyposażenie
"kilometrówka" (ewidencja przejazdów, koszty, przypis)        

 

a ponadto:

 

1.Własny plan Kont

 

typy kosztów, rodzaje sprzedaży
działalności, placówki, itp.

 

2.Kontrola płatności

 

rejestracja zapłat, zapłaty częściowe
kontrola terminowości, zestawienia

 

3.Kartoteki klientów i Kont

 

obroty i salda

 

4.Dodatki        

 

przelewy i przekazy (różne wzory)
noty i dowody wewnętrzne, KP, KW
wykresy, hasła dostępu

 

oraz:

 

FAKTUROWANIE  (bez obsługi magazynu)

 

faktury, rachunki, paragony, WZ, RR, MP
lista towarów i usług (cennik)
duże pole na opis (!)
kilka cen, kilka walut
rabaty, narzuty, komentarze
dokumenty korygujące
archiwum faktur z możliwością podglądu,

  ponownego wydruku oraz korekty

 

deklaracje podatkowe: wydruk na oryginalnych formularzach lub na czystej kartce z rysowaniem formularza
deklaracje ZUS: wydruk na oryginalnych formularzach lub przekazywanie danych do programu Płatnik