Co dalej z listem poleconym lub paczką

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Aby prawidłowo przygotować do wysłania za pośrednictwem firmy InPost listy polecone lub paczki musisz wykonać parę kroków.

 

1. Po pierwsze wprowadź przesyłkę do programu za pomocą przycisku [Dopisz]. Wybierz adresata, określ datę nadania, wagę, typ przesyłki i zaakceptuj przyciskiem [OK].

 

co dalej 1           co dalej 2

 

2. Następnie wejdź w Opcje - Numery nadań i wprowadź pierwszy wolny numer nadania z rolki otrzymanej od firmy InPost. Określ, dla jakich przesyłek wprowadzić numery nadań oraz zaznacz, czy mają być podmieniane numery na nowe w istniejących listach poleconych lub paczkach.

 

co dalej 3

 

3. Do przesyłek zostaną wprowadzone numery nadań. Możesz je zobaczyć na podglądzie wydruku, po kliknięciu przycisku [Edytuj] oraz na panelu szczegółów powyżej tabeli z wprowadzonymi przesyłkami.

 

co dalej 4

 

4. Dla listu poleconego wybierz InPost - Listy - Koperty i wydrukuj kopertę na list. Po wydrukowaniu koperty na nadrukowanym numerze naklej numer nadania z rolki z tym samym numerem.

 

co dalej 5

 

5. Dla listu poleconego lub paczki, w przypadku gdy drukujesz i naklejasz na kopertę lub paczkę naklejki adresowe, po wybraniu [Naklejek adresowych] i wydrukowaniu naklejek na widoczny na nich numer nadania przyklej numer nadania z rolki.

 

co dalej 6

 

6. Po wydrukowaniu wszystkich kopert lub naklejek wybierz InPost - Listy lub Paczki - Książka nadawcza i wydrukuj ją.

 

co dalej 7

 

Na widocznych w kolumnie Kod kreskowy EAN numerach nadań przyklej odpowiadające im numery nadań z rolki.

 

co dalej 8

 

7. Na koniec nadaj przesyłki za pośrednictwem firmy InPost.

 

Uwaga! Zanim przykleisz kody kreskowe z numerami nadań z rolki otrzymanej od firmy InPost upewnij się, że naklejany numer nadania z rolki odpowiada wydrukowanemu numerowi na kopercie, naklejce adresowej lub książce nadawczej.