Pożyteczne programy - Akademia Umysłu® Uczeń EDU

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Akademia Umysłu® Uczeń EDU to multimedialny pakiet edukacyjny do realizacji zajęć rozwijających PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, SZYBKIE CZYTANIE

 

Akademia Umysłu® EDU przeznaczona jest do realizacji na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, w szczególności w ramach:

godzin pracy nauczycieli wynikających z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela
zajęć w świetlicy
zajęć bibliotecznych
kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych lub zastępstw
zajęć organizowanych w szkole np. w czasie ferii
różnych form wypoczynku dla dzieci np. kolonie, obozy, zimowiska

 

Co zyska nauczyciel dzięki pracy z Akademią Umysłu® Uczeń EDU?

znajdzie gotowe materiały do prowadzenia zajęć
uatrakcyjni swoje zajęcia dzięki bogactwu multimedialnych ćwiczeń
wykorzysta w swojej pracy nowoczesne technologie
wyjdzie naprzeciw zainteresowaniu uczniów grami komputerowymi
wzbudzi zainteresowanie uczniów ćwiczeniami mającymi wpływ szybkość i efektywność przyswajania wiedzy
znajdzie informacje i sposoby, jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Wykorzystując zamiłowanie dzieci do gier komputerowych oraz nasze programy nauczyciel

zyskuje możliwość zaproponowania skutecznych, a zarazem ciekawych zajęć szkolnych

 

 

 

Czym jest Akademia Umysłu®Uczeń EDU?


Jest to zestaw sześciu programów multimedialnych wraz z Zeszytami Metodycznymi, do realizacji zajęć rozwijających pamięć, koncentrację i szybkie czytanie w szkołach podstawowych.

 

Wszystkie ćwiczenia zawarte w programach zostały wyposażone w opcje pozwalające dostosować je do wieku i możliwości każdego ucznia. Ćwiczenia prezentowane są w formie rozbudowanych interaktywnych gier, z których każda ma wiele poziomów trudności. Ponadto nauczyciel może także zmieniać, czy regulować takie parametry, jak np.: czas ekspozycji zadania, ustalić liczbę pokazywanych elementów, kolorów czy figur, a także skrócić i wydłużyć czas na odpowiedź.

 

Załączone do pakietu profesjonalnie opracowane Zeszyty Metodyczne (oddzielnie edukacja wczesnoszkolna i szkoła podstawowa klasy 4-6) uwzględniają potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów. Stanowią idealny materiał do prowadzenia zajęć, a także inspirację dla twórczych nauczycieli. Opisują cel i przebieg każdych zajęć oraz krok po kroku wspierają nauczyciela w pracy nad rozwojem dzieci i młodzieży. Dodatkowo pakiet zawiera specjalny Zeszyt Metodyczny z gotowymi scenariuszami szkolnych konkursów oraz nagrody motywujące dzieci do osiągania lepszych wyników.

 

Pakiet jest idealny zarówno do pracy indywidualnej przy stanowiskach komputerowych, jak i prowadzenia zajęć grupowych z rzutnikiem lub tablicą multimedialną.

 

Wprowadzenie do szkół gier - jako narzędzi edukacyjnych jest nie tylko formą ćwiczenia umysłu, ale przekłada się na zwiększenie motywacji uczniów do nauki! Uczniowie chętniej uczą się tego, czym są zainteresowani oraz kiedy są pozytywnie motywowani.

 

Akademia Umysłu®Uczeń EDU jest skutecznym połączeniem zalet

programów komputerowych oraz edukacji przez zabawę.

 

 

 

Jaki jest cel zajęć?


Celem Akademii Umysłu®Uczeń EDU jest wspomaganie uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im właściwych sposobów na skuteczną naukę. Zakłada ponadto pomoc uczniom z trudnościami w nauce, jak i wsparcie rozwoju tych, którzy przejawiają wyjątkowe zdolności.

 

Poprzez kreatywne i ciekawe techniki i ćwiczenia zawarte w programach uczniowie I oraz II etapu edukacyjnego, do których skierowana jest ta seria, będą mogli skutecznie rozwijać m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania , kojarzenia i koncentracji uwagi, tak niezbędne zarówno w szkole, jak i na co dzień!

 

Dzięki zawartych w programach atrakcyjnych grach komputerowych

dzieci uczą się wytrwałości - tak bardzo istotnej w trakcie nauki szkolnej

oraz umiejętności doprowadzania rozpoczętych zadań do końca.

 

 

 

Dla kogo jest przeznaczony jest pakiet?


Akademia Umysłu® Uczeń EDU skierowana jest do wychowawców, nauczycieli i terapeutów, jako wsparcie i inspiracja w procesie nauczania. Pakiet może być wykorzystywany zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych, takich jak:

godziny pracy nauczycieli wynikające z KN (godziny karciane)
zajęcia wyrównawcze
zajęcia w świetlicy
zajęcia w bibliotece
zajęcia organizowane w szkole i poza szkołą ( np. w czasie ferii, kolonii, zimowisk)

 

Pakiet może być także wykorzystywany do ponoszenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w czasie zajęć lekcyjnych, np. komputerowych, a także w trakcie zdobywania wiedzy w zakresie innych bloków tematycznych.

 

Dzięki uniwersalności ćwiczeń programy mogą być wykorzystywane

w pracy pedagogicznej i terapeutycznej przez wielu specjalistów.