Wstęp - Instalacja i uruchomienie

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Cechą programu SendSystem jest to, że nie "rozprzestrzenia" się podczas instalacji po dysku i systemie operacyjnym.

 

Wszystko, co jest związane z programem znajduje się wyłącznie w jednym folderze, w którym zalecono wykonanie instalacji. Domyślnie proponowany i tworzony jest folder Programy firmy FORMAT a w nim folder programu SendSystem. Na życzenie użytkownika na pulpicie i w menu Start może być założona ikona uruchamiająca program.

 

Program instalowany jest w folderze proponowanym przez instalator lub w dowolnym innym podanym przez użytkownika. Zainstalowane tam pliki stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.

 

 

 

Instalacja


Po wyświetleniu winietki startowej masz możliwość zapoznania się z umową licencyjną. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków umowy zaznacz, że akceptujesz postanowienia umowy licencyjnej i wciśnij [Dalej]. Zaakceptowanie umowy licencyjne jest konieczne do zainstalowania programu.

 

Zauważ, że z umową licencyjną możesz również zapoznać się na stronie http://www.sendsystem.pl/public/documents/umowa-licencyjna.pdf.

 

instalacja

 

Instalator sam zaproponuje lokalizację i nazwę folderu. Wciskając [Przeglądaj] możesz jednak określić dowolne miejsce na dysku, w którym chcesz zainstalować program, w tym również podać nazwę nowego, nieistniejącego jeszcze folderu. Zalecamy wybranie domyślnej lokalizacji.

 

instalacja2

 

Tu też zaznaczasz, czy chcesz, aby podczas instalacji założono na pulpicie i w menu Start ikony uruchamiające program. Domyślnie jest to zaznaczone i zalecane.

 

Ponownie wciskasz [Dalej]. W przypadku, gdy instalator ma wątpliwości, co do wybranego miejsca instalacji wysyła stosowne komunikaty. Niezalecana jest zwłaszcza instalacja w miejscu, gdzie znajdują się już pliki innych programów niż program SendSystem. Może to powodować konflikt ich działania lub nawet uszkodzenie.

 

Następny krok [Dalej] wyświetla okienko z napisem Gotowy do instalacji, które zawiera podsumowanie naszego wyboru, a wciśnięcie [Dalej] spowoduje zainstalowanie programu.

 

instalacja3

 

 

Uwaga! W czasie instalacji stale dostępny jest przycisk [Wstecz], który anuluje ustalenia w danym oknie i powraca do okienka poprzedniego. Nie ma więc obawy, że zbyt pochopnie dokonasz instalacji.

 

Po zakończeniu instalacji wciśnij [Zakończ] i mając zaznaczoną opcję "Uruchom program SendSystem - obsługa przesyłek", program automatycznie się uruchomi.

 

instalacja4

 

 

 

Uruchomienie


Program uruchomisz korzystając z ikony SendSystem znajdującej się na pulpicie lub w menu systemowym Start. Możesz także odszukać plik SendSystem.exe znajdujący się w folderze, w którym zainstalowany jest program.

 

To, gdzie program jest zainstalowany możesz sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszki na wyżej wspomniane ikony i wybierając Właściwości.

 

Przy pierwszym uruchomieniu programu musisz go zarejestrować wciskając [Rejestracja OnLine]. Wymagany jest przy rejestracji dostęp do internetu.

 

rejestracja

 

Na oknie danych rejestracyjnych wprowadź kod rejestracyjny oraz dane nadawcy, jakie będą widoczne na wydrukach.

Pamiętaj! W 6-cio miesięcznym okresie opieki serwisowej masz możliwość dwukrotnej zmiany danych adresowych. Więc upewnij się, że dane te są prawidłowe.

 

dane rejestracyjne

 

Po wprowadzeniu danych wciśnij [Zatwierdź] i w pełni korzystaj z możliwości programu.

 

Uwaga! Pamiętaj, że kod rejestracyjny znajdziesz zawsze w programie w Pomoc - O programie.