Wstęp - Jak rozpocząć pracę

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program SendSystem nie wymaga specjalnego wdrożenia i możesz go użytkować od razu po zainstalowaniu.

 

Praca z programem jest intuicyjna. Wiele informacji, zwłaszcza dotyczących manualnej strony obsługi, a zajmujących stronę skomplikowanych wyjaśnień możesz zastąpić jedną, praktyczną próbą przy komputerze, do czego gorąco zachęcamy przy poznawaniu programu.

 

Konwersacyjna współpraca z komputerem, wiele komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych oraz system kontroli błędów i kontekstowych podpowiedzi, czyni system przyjazny użytkownikowi i gwarantuje bezpieczną pracę.

 

 

 

Akceptacja wydruków u operatora


W przypadku niektórych operatorów możesz przed rozpoczęciem użytkowania programu wydrukować z programu przykładowe formularze w celu przedłożenia ich operatorowi do akceptacji. Wyrazi on wtedy zgodę na samodzielne tworzenie druków na czystej kartce papieru, czyli tzw. „druków własnego nakładu".

 

Czynności te możesz wykonać zarówno w wersji testowej, jaki i w licencjonowanej wersji programu.

 

Oczywiście dzięki staraniom producenta programu SendSystem® wydruki spełniają wszystkie wymagania. Jednak możliwość przedstawienia do akceptacji wydruków z wersji testowej, czyli jeszcze przed zakupem programu, daje użytkownikowi większy komfort.

 

Uwaga! Przy wydruku formularzy z programu Adobe Acrobat Reader prosimy nie używać opcji skalowania – kody kreskowe wtedy ulegają zmianie i nie są odczytywane przez czytniki.

 

 

 

Rejestracja programu


Twoje dane adresowe stosowane przy adresowaniu przesyłek, jako dane nadawcy są wprowadzane do programu SendSystem przy rejestracji.

 

Dane, które wpiszesz przy rejestracji zostaną zapamiętane, jako dane nadawcy. Kupując program otrzymujesz 6-cio miesięczny okres opieki serwisowej i aktualizacyjnej. W tym czasie możesz dokonać dwóch zmian/poprawek danych adresowych. Po wykorzystaniu tych możliwości pola z danymi nadawcy zostaną zablokowane. Kolejna zmiana będzie możliwa po wykupieniu opieki serwisowej na kolejne 6 miesięcy.

 

 

 

Pierwsze kroki


Wprowadź listę swoich adresatów w punkcie: Adresaci. Później będziesz wprowadzać dane sukcesywnie w miarę dysponowania przesyłek.

 

Uwaga! Możesz skontaktować się z producentem programu i uzgodnić możliwość wykonania specjalnego dodatku umożliwiającego import listy adresatów z obcych programów np. sklep internetowy lub system sprzedaży.

 

Zapoznaj się ze znaczeniem opcji dostosowujących wydruk różnych rodzajów druków. Wskazane jest przetestowanie różnych wariantów ustawień ze sprawdzeniem w podglądzie wydruku, jaki wpływ mają poszczególne opcje.