Zasady obsługi - Wydruki

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program SendSystem daje dowolność w zakresie wydruku. Posiada duże możliwości do samodzielnego ustalania wielu parametrów oraz dostosowania wydruku do posiadanych formularzy.

 

Drukować możesz pojedyncze pozycje, grupy lub wszystkie. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu i ogranicza się tylko do wyboru pozycji do drukowania. Istnieje możliwość drukowania blankietów z uwzględnieniem rodzaju przesyłek (zwykłe, priorytet) a także potwierdzenia odbioru, zadeklarowanej wartości, tytułu przesyłki.

 

Możesz drukować na czystych kartkach, wtedy to drukowany jest wypełniony blankiet, lub na gotowych drukach dostępnych u operatorów pocztowych, wówczas nadrukowane są jedynie żądane pola z blankietu. Formularze muszą odpowiadać normom, aby treść była prawidłowo wydrukowana, w odpowiednich polach.

 

Możliwy jest także wydruk przekazu lub przelewu bez danych, czyli czystych blankietów.

 

Przycisk [Drukuj] w oknie ustawień wydruku we wszystkich częściach programu daje możliwość wykonania wydruku.

 

Przed wykonaniem wydruku masz możliwość podglądu za pomocą przycisku [Podgląd], który umożliwia obejrzenie dokumentu przygotowanego do wydruku.

 

Możesz też podgląd wydruku traktować, jako dodatkowe zestawienie wyświetlane na ekranie, gdy w innych tabelach nie znajdziesz szukanych informacji.

 

 

 

Ustawienia wydruku


Na oknach ustawień wydruków znajdziesz opcje dostosowujące wydruk. Ponieważ podgląd wydruku wiernie oddaje to, co znajdzie się na papierze możesz łatwo sprawdzić efekt różnych ustawień opcji bez konieczności sporządzania rzeczywistego wydruku.

 

W różnych punktach programu okna dialogowe wydruku mogą mieć swoje specyficzne opcje, co będzie omawiane we właściwych rozdziałach podręcznika. Tu powiemy o najczęściej pojawiających się ustawieniach wydruków.

 

Marginesy

Wszystkie marginesy możesz ustalić niezależnie dla każdego rodzaju druku przesyłki. Daje to dużą elastyczność pozwalającą uzyskać prawidłowy wydruk niezależnie od posiadanych gotowych formularzy.

 

Zawsze masz możliwość ustawiania w milimetrach marginesów górnego i lewego (możesz wpisywać liczby ujemne!).

 

Pamiętaj jednak, że każda drukarka ma swoje tzw. pole zadruku. To znaczy, że nie może drukować bliżej krawędzi kartki niż wynika to z jej możliwości. Zwłaszcza drukarki atramentowe mają duże "martwe pole" dołu strony (10 - 14 mm).

 

Po zmianie marginesów wypróbuj, czy wydruk prawidłowo mieści się na stronie i nie są np. obcinane kolumny z prawej strony, gdy ustawiony został duży margines z lewej strony na wpięcie do segregatora.

 

Data wydruku

Po zaznaczeniu tej opcji drukowana będzie data sporządzenia listy.

 

Datę wydruku wybierzesz klikając w ikonę kalendarza znajdującą się w prawym rogu pola datowego.

 

Stosuj szarości

Zaznaczasz, czy stosować szarości na wydruku.

 

Stosowanie szarości pozwala na uzyskanie bardziej czytelnych wydruków. Więcej jednak zużywa tuszu lub tonera drukarki.

 

Zakres wydruku

W przypadku wielu pozycji możesz wybrać, czy drukowana ma być jedna, wszystkie lub wybrane pozycje.

 

Możesz wybrać:

 

bieżąca pozycja - czyli druk pojedynczej przesyłki, na której znajduje się kursor w tabeli.

 

zaznaczone pozycje - drukowane są te, które w lewej części tabeli mają postawiony znacznik.

 

wszystkie pozycje - jako wszystkie rozumiane są pozycje aktualnie wyświetlane na liście. Jeśli więc wcześniej założono filtr, wówczas, jako wszystkie traktowane są te, które spełniły warunek filtrujący.