Zasady obsługi - Format PDF

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Masz możliwość tworzenia druków w formacie PDF. Funkcja ta dostępna jest w Podglądzie wydruku dla wszystkich wydruków, zarówno dla druków przesyłek jak i np. dla listy adresatów.

 

Po wybraniu typu przesyłki w oknie ustawień wydruku kliknij [Podgląd] - pojawi się okno podglądu.

 

pdf

 

Na górnym pasku widoczne są kolejno przyciski ustawień formatu podglądu, drukowania, przewijania stron podglądu, dwa związane z formatem PDF z ikonką strony oraz ostatni [Zamknij] do wyjścia z podglądu.

 

 

 

Przyciski PDF


Pierwszy przycisk PDF

Tworzy druki w formacie PDF. Utworzone pliki umieszczane są w katalogu PDF tworzonym przy aplikacji.

 

Drugi przycisk PDF Opcje

Służy do obrabiania utworzonych plików w formacie PDF.

 

Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się okno Eksport do formatu PDF - Opcje. Możesz tu wybrać opcje tworzenia pliku w formacie PDF.

 

 

 

Dostępne możliwości


Przy tworzeniu plików w formacie PDF możesz dostosować tworzenie plików według własnych potrzeb. Dostępne są możliwości:

 

Proponuj nazwę podczas zapisu plików typu PDF - przy tworzeniu pliku PDF program proponuje nazwę, którą możesz zmienić.

 

Zapisz utworzony plik PDF z proponowaną nazwą - po kliknięciu przycisku tworzenia PDF, plik zostaje tworzony automatycznie z nazwą zaproponowaną przez program.

 

oraz Dodatkowe operacje:

 

+ Otwórz plik PDF w programie Acrobat Reader - po kliknięciu przycisku tworzenia PDF automatycznie otworzy się program Acrobat Reader z wygenerowanym plikiem PDF.

 

Opcja dostępna jest, jeżeli zainstalowany jest program Acrobat Reader.

 

Uwaga! Aby program zawierał polskie znaki pisowni wymagana jest polska wersja programu Acrobat Reader.

 

+ Wyślij plik w wiadomości e-mail - po kliknięciu przycisku tworzenia PDF automatycznie otworzy się domyślny klient pocztowy do wysyłania e-maili z załączonym plikiem PDF.

 

 

 

Pliki PDF


Poniżej znajduje się tabela a w niej widoczne są pliki PDF.

 

Edycję plików PDF umożliwiają Opcje dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy:

 

Usuń - kasowanie pliku,

 

Otwórz - otwieranie pliku przy użyciu Acrobat Reader,

 

Wyślij plik w wiadomości e-mail - otworzy się program do wysyłania e-mail'i z załączonym plikiem PDF,

 

Otwórz okno z plikami *.pdf - otworzy się katalog z wszystkimi plikami zawierającymi rozszerzenie *.pdf.