SYSTEM

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Grupa funkcji dotycząca działania całości systemu.

 

system meu glowne

 

W tym miejscu dostępne są:

Ustawienia - wpiszesz dane adresowe i bankowe, które nie są wprowadzane przez firmę FORMAT. Wprowadzisz także dane dotyczące umów z operatorami pocztowymi, które będą dodawać się na wydrukach.

 

Hasła - uprawnienia - dodasz nowych użytkowników oraz określisz ich dostęp do poszczególnych elementów programu oraz ustalisz hasło wejściowe do programu.

 

Format daty - ustalisz preferowany format daty.

 

Kopie rezerwowe -wykonasz skompresowaną kopię danych oraz odtworzysz dane z kopii.

 

 

 

Ustawienia

Hasła uprawnienia

Format daty

Archiwowanie