System - Ustawienia

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Znajdują się tu dane opisujące Ciebie, jako nadawcę.

 

W szczególnym przypadku, gdy drukujesz tzw. "przelew odwrotny", to znaczy, gdy w imieniu adresata wystawiasz przelew Zwykły dla siebie, wpisana tu nazwa pojawi się w polu Nazwa odbiorcy.

 

Zawarte są tu informacje o kontach bankowych, adresie nadawcy, informacje o umowach z operatorami, danych dotyczących nadawcy do przekazów pocztowych. Dane te wpisujesz do 3 odrębnych zakładek.

 

Uwaga! Program SendSystem nie ma możliwości samodzielnego wprowadzanie danych adresowych. Dane te wprowadza producent programu, firma FORMAT, w momencie rejestracji użytkownika.

 

 

 

Zakładki


Nadawca

W tym miejscu wprowadzone są dane określające nadawcę. Masz możliwość dwukrotnej zmiany danych.

 

ustawienia-nadawca

 

Aby zmienić dane wciśnij przycisk [Zmień]. Ukaże się okno, na którym będziesz mógł wprowadzić nowe dane. W przypadku wykorzystania 2 możliwości zmiany, otrzymasz stosowny komunikat i aby ponownie zmienić dane będziesz musiał wykupić dostęp do opieki serwisowej.

 

Poczta Polska

W tym miejscu możesz wpisać poszczególne dane dotyczące przesyłek wysyłanych za pomocą Poczty Polskiej.

 

ustawienia-poczta

 

Wpisujesz tu adres do przekazania kwoty pobrania, dane do stosowania na przekazie pocztowym. Dane te w przeciwieństwie do danych nadawcy możesz zmieniać bez ograniczeń.

 

Możesz wprowadzić także numer umowy, datę podpisania umowy, pocztę, na której nadawane są przesyłki.

 

Możesz zaznaczyć, aby pojawiał się napis:

OPŁATA POBRANA lub
PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA.

 

Dodatkowo możesz zaznaczyć, że chcesz stosować nadruk:

z ceną
z wagą

 

A także możesz określić, czy dla przesyłek pobraniowych stosować cenę:

netto
brutto

 

Od 1 kwietnia 2013 roku niepowszechne usługi pocztowe Poczty Polskiej (w tym przesyłki pobraniowe) podlegają podatkiem VAT.

Najpopularniejsze usługi pocztowe (powszechne )w tym listy i paczki pocztowe w dalszym ciągu nie są obciążane podatkiem VAT.

 

W programie istnieje możliwość wybrania, czy przesyłki pobraniowe mają być na wydrukach (w miejscu opłaty przesyłki) ujmowane w kwocie netto czy brutto.

 

InPost

W tym miejscu możesz wpisać poszczególne dane dotyczące przesyłek wysyłanych za pomocą firmy InPost.

 

ustawienia-inpost

 

Możesz wprowadzić numer klienta InPost (IPK), datę podpisania umowy, pocztę, na której nadawane są przesyłki.

 

Możesz zaznaczyć, aby pojawiał się napis:

OPŁATA POBRANA lub
PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA.

 

W tym miejscu dostępna jest też opcja "Sprawdzaj przy uruchomieniu aktualność kodów pocztowych obsługiwanych przez InPost". Gdy jest ona zaznaczona - przy każdym uruchomieniu programu, przy dostępie do internetu, sprawdzana będzie aktualna baza kodów pocztowych i ewentualnie podciągana najnowsza.

 

Dostępna jest także opcja "Drukuj numery nadań dla listów poleconych (koperty i książka nadawcza)". W przypadku zaznaczenia tej opcji na kopercie i w książce nadawczej drukowane będą numery nadań, na które można będzie nakleić kody kreskowe otrzymane od firmy InPost.

 

Dzięki opcji "Drukuj oznaczenia typu przesyłki na nalepce adresowej" na nalepkach adresowych będą drukowane zależnie od wybranego typu przesyłki oznaczenia:

• List zwykły,

• List lokalny,

• List ekspresowy,

• List polecony,

• List polecony z ZPO,

• Paczka,

• Paczka z ZPO.

 

Korzystając z "Drukuj oznaczenia typu przesyłki na kopercie" na kopertach drukowane będą oznaczenia, w zależności od typu przesyłki:

• List zwykły,

• List lokalny,

• List ekspresowy,

• List polecony,

• List polecony z ZPO.

 

W tym miejscu także możesz ustalić, z jakiego cennika chcesz korzystać. Do dyspozycji masz:

Używaj cennika standardowego - gdy zaznaczona jest ta opcja, w cenniku dostępny jest przycisk [Aktualizuj], cennik nie jest edytowalny i jest aktualizowany przez internet.

 

Używaj cennika indywidualnego - gdy zaznaczona jest ta opcja, cennik jest edytowalny i nie jest aktualizowany przez internet. Samodzielnie się wpisuje ceny przesyłek.