System - Kopie rezerwowe

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Gdy gromadzisz w programie wiele ważnych danych wskazane jest posiadanie ich kopii. Masz tu dwa punkty Archiwizacja i Odtwarzanie.

 

Pierwszy z nich wykonuje skompresowaną kopię danych, drugi pozwala odtworzyć dane z kopii.

 

Wykonuj okresowe wykonywanie kopii danych, co może być ratunkiem w wypadku uszkodzenia komputera. Wówczas po ponownym zainstalowaniu programu odtworzysz dane z kopii i uzyskasz pełny stan systemu, jak przed awarią.

 

 

 

Archiwizacja


Wybierz miejsce, gdzie złożona zostanie kopia danych. Może to być dowolny folder na dysku komputera lub nośniku zewnętrznym.

 

Program stworzy plik o charakterystycznej nazwie zawierającej nazwę programu oraz datę i godzinę wykonania kopii archiwalnej.

 

Choć kopie możesz wykonywać także na dysku, wskazane jest choćby okresowo wykonywać kopię na dysk zewnętrzny (płyta CD, pendrive), aby móc przechowywać dane w oddzielnych miejscach. Archiwowanie prowadzone jest z ponad 20-krotną kompresją.

 

 

 

Odtwarzanie


Do odtworzenia danych wskaż plik, w którym utworzono kopię. Przy odtwarzaniu wszystkie dane zostaną skasowane i zastąpione danymi z kopii archiwalnej.

 

Uwaga! Aby uchronić się przed utratą aktualnych danych przy pomyłkowym odtwarzaniu, wcześniej wykonaj kopię obecnych danych. Program zaproponuje to specjalnym komunikatem przed rozpoczęciem odtwarzania.