ADRESACI

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Możesz rejestrować adresatów (osoby, firmy), którym wysyłasz przesyłki, powstaje w ten sposób podręczna książka adresowa.

 

Możliwość korzystania z wprowadzonych wcześniej adresatów jest przydatna, gdy prowadzisz często korespondencję z tymi samymi adresatami.

 

adresaci okno glowne

 

 

Okno główne


Centralną część zajmuje tabela z listą adresatów.

 

W tabeli ujęte są dane adresatów - nazwa skrócona, adres, e-mail oraz telefon.

 

Zazwyczaj pozycje w tabeli wyświetlane i drukowane są w fizycznej kolejności dopisywania. Można je jednak sortować i układać w pożądanej kolejności.

 

W większości nagłówków tabel, w lewym górnym rogu widnieje mała ikona w postaci kółka. Klikając na nagłówek możesz uzyskać uporządkowanie danej kolumny tabeli według kolejności (np. według dat, kwot, nazw adresatów, itd.). Wówczas wspomniana ikona zmieni swój kształt z kółka na trójkąt.

 

Uporządkowanie może być:

 

rosnące - trójkąt wierzchołkiem w górę p,

 

malejące - trójkąt wierzchołkiem w dół q.

 

Gdy w żadnym nagłówku tabeli nie ma trójkątnej ikony oznacza to, że pozycje prezentowane są w kolejności wprowadzania.

 

 

 

 

Menu górne


DOPISZ

Pojawia się okno, w którym możesz dopisać nowego adresata.

 

adresaci dopisz

 

Adresat

Treść wpisana w tym polu nie pojawia się na wydruku druków, lecz służy do komunikacji użytkownika z programem.

 

Dlatego podane tu określenie może być różne od pełnej oficjalnej nazwy, ale powinno jasno i wyraźnie identyfikować adresata.

 

Wskazane jest też określenie miasta (siedziby), ułatwi to odróżnienie adresatów o podobnych nazwach czy nazwiskach.

 

Odsuń

Wskazuje ile ostatnich wyrazów z powyżej wpisanej nazwy skróconej określa siedzibę.

 

Gdy podasz tę liczbę wówczas na zestawieniach siedziba będzie wyświetlana i drukowana z dosunięciem do prawego marginesu, co podniesie czytelność i estetykę.

 

Poza tym ułatwi wypełnienie pola Miasto umożliwiając automatyczne wstawienie już raz wpisanej siedziby.

 

Pełna nazwa

Pełna nazwa, jaka będzie używana przy drukowaniu przelewów.

 

Do pełnej nazwy możesz automatycznie pobrać tekst z pola nazwa skrócona wciskając "wirującą" strzałkę lub kombinację przycisków [Alt] + [ŕ].

 

Pobrany tekst możesz następnie zmienić.

 

Kod pocztowy

Kod pocztowy odpowiedni do pola Miasto.

 

Miasto

W znaczeniu Poczta.

 

Jeżeli w nazwie skróconej wpisano siedzibę i podano wartość "odsuń", a określenie siedziby pokrywa się z nazwą miasta, jakie chcesz tu wpisać, możesz automatycznie pobrać tekst z pola nazwy skróconej podobnie, jak przy pełnej nazwie.

 

Miasto automatycznie wpisywane jest dużymi literami.

 

Adres

Wpisujesz tu ulicę i numer, a także nazwę miejscowości, jeżeli nie pokrywa się ona z polem "Miasto", czyli pocztą.

 

Nazwa banku

Jest ona drukowana na starych wzorach przelewów oraz na przekazach.

 

Konto bankowe

Numer konta bankowego adresata.

 

Zasady wpisywania numerów kont bankowych adresatów są takie same, jak dla naszych kont, jakie wpisaliśmy w części: System - Ustawienia. Zapoznaj się z zawartymi tam objaśnieniami.

 

NIP

Co prawda ta informacja nie jest potrzebna do przesyłek, ale dzięki niej możesz mieć wszystkie dane o kliencie w jednym miejscu. Baza adresatów może być jednocześnie bazą wszystkich Twoich klientów i kontrahentów.

 

Poza tym, wyszukiwania adresata do przesyłki możesz dokonywać nie tylko po nazwie, ale też po numerze NIP.

 

Typ

Dla własnych potrzeb możesz dzielić adresatów na grupy.

 

Możesz wpisać tu jeden lub dwa znaki, których znaczenie sam określisz. Np. D - dostawcy, O - odbiorcy, DO - "dostawco-odbiorcy", P - prywatne, itp.

 

Nr tel.

Numer telefonu kontaktowego adresata.

 

Notatki

Miejsce na dowolny tekst, komentarz dotyczący adresata. Możesz wpisać do 50 znaków.

 

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko osoby, która odpowiedzialna będzie np. za odbiór przesyłek. Możesz wpisać do 20 znaków.

 

EDYTUJ

Z tego miejsca możesz poprawić dane adresata będącego już w programie.

 

DRUKUJ

Z tego miejsca możesz wydrukować:

Listę adresatów.

 

Listę adresatów możesz wydrukować w całości lub tylko wyfiltrowane pozycje. W takim wypadku możesz na wydruku umieścić warunek filtrujący.

 

Lista adresatów może być opatrzona:

 

datą,

 

własnym komentarzem.

 

Listę wybranych adresatów możesz stworzyć poprzez filtrowanie. Możesz wtedy dołączyć do wydruku warunek filtrujący. Więcej w Filtr.

 

Dane osobowe

 

Jeżeli gromadzisz dane, które w myśl odpowiednich przepisów możesz traktować, jako dane osobowe, wówczas możesz, na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą tworzyć druki z jej danymi.

 

W myśl ustawy o Ochronie danych osobowych każda zainteresowana osoba może domagać się wglądu we własne dane osobowe celem ich weryfikacji lub poprawy.

 

Na wydruku danych osobowych możesz umieścić datę wydruku.

 

FILTRUJ

Przycisk służący do wyboru pożądanych adresatów.

 

Za pomocą różnych kryteriów możesz stworzyć listę interesujących adresatów. Możesz filtrować adresatów po:

Adresacie,
Typie,
Kodzie pocztowym,
Miejscowości,
Ulicy,
Zaznaczeniu,
Skreśleniu.

 

Więcej w Filtr.

 

SZUKAJ

Podając jeden ze szczegółów identyfikujących adresatów możesz znaleźć pożądanego.

 

Szukać możesz względem:

 

Skrót nazwy,

 

Pełna nazwa,

 

Miejscowość,

 

NIP.

 

Możesz wpisać całość lub część szukanego elementu.

 

USUŃ

Z tego miejsca możesz skreślić pozycje, czyli zaznaczyć je do usunięcia lub definitywnie usunąć.

Skreślić możesz pozycje:

Bieżącą,
Zaznaczone,
Widoczne.

Skreślenie zaznacza wybraną przesyłkę do usunięcia, dana przesyłka zostaje przekreślona czerwoną linią.

 

W celu ostatecznego skasowania należy usunąć pozycje.

 

ZAZNACZ

Możesz w tym miejscu:

Zaznaczyć widoczne pozycje,
Odznaczyć widoczne pozycje,
Odwrócić znaczenie.