IMPORTUJ - Allegro

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Z tego miejsca możesz importować dane o zakończonych aukcjach z serwisu Allegro.pl.

 

Funkcja przeznaczona jest dla tych użytkowników programu SendSystem, którzy posiadają konto w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Do jej działania konieczny jest dostęp do internetu. Wystarczy wpisać swój nick z Allegro oraz określić przedział czasowy, z którego mają być pobrane dane dotyczące transakcji.

 

Funkcja umożliwia pobieranie z konta użytkownika Allegro danych o aukcjach i o kupujących. Dane te mogą zostać przyjęte przez SendSystem celem przygotowania wysyłek. Funkcja ta jest opcją dodatkową, płatną na zasadzie rocznego abonamentu.

 

Uwaga! Omawiana funkcja importu wymaga zarejestrowania programu u producenta i wykupienia abonamentu uaktywniającego współpracę z serwisem aukcyjnym.

Bez wykupienia tej opcji, a także po wygaśnięciu abonamentu możliwe jest pobieranie danych aukcyjnych celem podglądu, lecz nie jest możliwy ich import do modułu obsługi pocztowej, czyli realizowanie przesyłek.

 

Po uruchomieniu Importu z Allegro otwiera się okno Import z Allegro. Składa się ono z trzech elementów:

 

panelu górnego,

 

zasadniczej tabeli,

 

przycisków funkcyjnych.

 

import z allegro

 

 

 

Panel górny


Znajdują się tu elementy dotyczące użytkownika Allegro oraz wybór dat, z których mają być pobierane dane transakcji. Aby pobrać dane o zakończonych aukcjach wpisz swój nick z serwisu Allegro oraz okres, za który mają być pobrane dane i naciśnij [Pobierz z Allegro].

 

Użytkownik Allegro

Gdy nie wprowadzono jeszcze użytkownika widnieje tu napis: <Dodaj użytkownika Allegro>.

Gdy już dodano użytkownika bądź użytkowników, za pomocą przycisku [Zmień], przy kolejnych wejściach ukaże się ostatnio wybrany nick Allegro.

 

Zmień

Klikając na ten przycisk możesz danego użytkownika Allegro:

 

dopisać,

 

zmienić,

 

usunąć,

 

wybrać.

 

Wystarczy raz wprowadzić dane użytkownika. Przy każdym wejściu będzie się ukazywał ostatnio używany nick Allegro.

Po wprowadzeniu użytkownika Allegro aktywny staje się przycisk na dole okna - Pobierz z Allegro.

 

Pobierz za okres

Dane z serwisu pobierane są za określony okres. Możesz go wybrać z listy lub bezpośrednio podać żądany zakres dat.

Możesz skorzystać z kalendarza, klikając na kwadrat z trójkątem, znajdującym się po prawej stronie pól.

 

 

 

Tabela zasadnicza


Po wyborze użytkownika i okresu należy kliknąć na: [Pobierz z Allegro]. Jeżeli tabela zawierała dane, zostaną one usunięte, a program rozpocznie łączność z serwisem aukcyjnym celem pobrania nowych danych.

 

Tabelę możesz sortować klikając lewym przyciskiem myszy w nagłówki kolumn. Pozycje mogą być układane rosnąco lub malejąco, co uzyskuje się przez kolejne kliknięcia w nagłówek danej kolumny.

 

Część kolumn zawiera symbol ü, który możesz grupowo zaznaczać lub odznaczać dla wszystkich pozycji z listy. Służy do tego prawy przycisk myszki. Chcąc zmienić zaznaczenie należy stanąć na kolumnie wybranej pozycji i kliknąć prawy przycisk myszki.

 

Dla pierwszych trzech kolumn widoczna wtedy będzie opcja "Zaznacz wszystkie jako.." i klikając prawym przyciskiem myszki w wybranej kolumnie możesz zmienić zaznaczenie dla wszystkich przesyłek.

 

Podobnie grupowo odznaczać bądź zaznaczać możesz kolumny pobranie, przelew na konto i wartościowa. Klikając na daną kolumnę prawym przyciskiem myszki ukazują się opcje:

 

zaznacz wszystkie jako przesyłka priorytetowa / nie priorytetowa,

 

zaznacz we wszystkich przesyłkach płatność na konto bankowe / przekazem pocztowym,

 

zaznacz wszystkie jako przesyłka wartościowa / nie wartościowa.

 

Tabela zawiera dane pobrane z serwisu aukcyjnego:

 

nazwa aukcji,

 

nick, nazwa i adres kupującego,

 

ilość zakupionych sztuk,

 

wartość transakcji,

 

koszt wysyłki,

 

Wstawia także dane domyślnie proponowane przez program SendSystem, a dotyczące samej wysyłki:

 

ponosi nabywca,

 

płatność przelewem na konto,

 

przesyłka priorytetowa,

 

przesyłka wartościowa.

 

Trzy pierwsze kolumny tabeli służą do zaznaczenia, czy dla danego kupującego należy przygotować wysyłkę odpowiednio: paczki, przesyłki pobraniowej, czy listu.

 

Rodzaj przesyłki

Znak ü pojawi się w tej kolumnie przesyłki, której dotyczy.

 

Poszczególne rodzaje przesyłek oznaczone są ikonkami:

 

paczkaa - paczka,
list - list zwykły,
list_polecony - list polecony,
za_pobraniem - przesyłka pobraniowa,
list_wartosciowy - przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością,
przelew - przelew, przekaz,
InPost przycisk - list zwykły InPost,
InPost_polecony - list polecony InPost,
InPost_E - list ekspresowy InPost,
InPost_paczka - paczka dostarczana przez InPost,
DPD przycisk - przesyłka dostarczana przez DPD.

 

Wygrane aukcje

Nazwa wygranej aukcji.

 

Nick Kupującego

Nick kupującego z Allegro.

 

Nazwa Kupującego

Właściwa nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby kupującej.

 

Sztuk

Ilość zakupionych przedmiotów.

 

Wartość transakcji

Kwota, za jaką kupujący kupił przedmiot, bądź przedmioty, z danej aukcji.

 

Adres kupującego

Adres, na jaki ma być wysłana przesyłka.

 

Koszty wysyłki

Pobierane są takie koszty przesyłki, jakie określono w serwisie aukcyjnym. W przypadku, gdy chcesz wprowadzić inne koszty wysyłki wystarczy dwukrotnie kliknąć w to pole i wpisać dowolną wartość.

 

Jeżeli koszt wysyłki pobrany z serwisu zostanie zmieniony, dana pozycja będzie wyświetlana czcionką wytłuszczoną.

 

Ponosi Nabywca

W przypadku, gdy w tym polu widnieje znak ü koszty przesyłki ponosi kupujący. Ma to znaczenie tylko w przypadku przesyłki pobraniowej. Wówczas kwota pobrania powinna zawierać wartość transakcji + koszty przesyłki. Program uwzględnia taką sytuację przy imporcie do tabeli obsługi pocztowej.

 

Przelew na konto

Dana przesyłka płatna jest przelewem na konto sprzedającego, gdy w tym polu widnieje znak ü.

 

W przeciwnym wypadku przyjmowana jest płatność przekazem pocztowym.

 

Uwaga! Pole to ma znaczenie tylko w przypadku przesyłki pobraniowej. W innych przypadkach, np. towar został opłacony z góry, wartość tego pola jest bez znaczenia.

 

Priorytet

Dana przesyłka jest priorytetowa, gdy w tym polu widnieje znak ü.

 

Wartościowa

Dana przesyłka jest wartościowa, gdy w tym polu widnieje znak ü.

 

 

 

Dostępne przyciski 


Dostępne są tu przyciski, dzięki którym pobieramy dane z Allegro oraz przenosimy je do programu.

 

POBIERZ Z ALLEGRO

Za pomocą tego przycisku pobieramy dane dotyczące transakcji dokonanych przez sprzedającego w określonym czasie.

 

W przypadku, gdy wpiszesz błędną nazwę sprzedającego lub błędne hasło program nie zaimportuje danych i pojawi się komunikat: "Błędna nazwa użytkownika lub hasło!". Należy wtedy kliknąć przycisk [Zmień] na górze okna i wprowadzić raz jeszcze sprzedającego.

 

Pobrane dane z Allegro wprowadzane są do tabeli. Przy niektórych wartościach domyślnie pojawia się znak ü, czyli są one "zaznaczone". Dotyczy to kolumn:

 

przesyłka pobraniowa,

 

priorytet,

 

przelew na konto,

 

ponosi Nabywca.

 

W przypadku, gdy chcesz zmienić te domyślne ustawienia możesz:

 

odznaczać pojedyncze przesyłki - dwukrotnie klikając na dane pole lub

 

odznaczać wszystkie pozycje w kolumnie - klikając prawym przyciskiem myszki w wybraną kolumnę.

 

Zwracamy uwagę na kolumnę ostatnią - Ponosi nabywca. Domyślnie jest ona zaznaczona ü. Oznacza to, że, w przypadku przesyłek pobraniowych, koszty przesyłki przerzucane są na kupującego i zwiększają wartość transakcji. Gdy nie chcesz przerzucać kosztów przesyłki na nabywcę, należy odznaczyć tę kolumnę.

 

IMPORTUJ

Przycisk ten aktywny jest w przypadku, gdy pobrane zostały dane z Allegro. Po pobraniu danych i sprawdzeniu, czy są poprawne, klikając na przycisk [Importuj], przenosimy dane z Allegro do programu.

 

Import jest dostępny dla użytkowników programu SendSystem, którzy opłacili abonament uprawniający do korzystania z tej funkcji.

 

Klikając na [Importuj] możesz przenieść całą zawartość tabeli do listy przygotowywanych wysyłek, czyli do głównego okna obsługi pocztowej. Podczas importu do wartości transakcji dodawany jest koszt przesyłki, o ile zaznaczono, że ponosi je nabywca.

 

Po zakończeniu importu należy powrócić do głównego okna obsługi pocztowej, czyli na oknie "Import z Allegro" wciśnij przycisk [Zamknij]. Wrócisz do części "Do wysłania", gdzie możesz dokonać dowolnej modyfikacji danych, a także ich usunięcia.

 

Zauważ, że zaimportowane dane są tworzone w następujący sposób:

Tworzony jest adresat - jego nazwa skrócona to nick z Allegro oraz nazwa kupującego wpisana w Allegro. Importowany jest adres z formularza dostawy Allegro a także telefon oraz adres e-mail z wpisanych danych rejestracyjnych użytkownika Allegro.

 

Masz go wprowadzonego w module Adresaci i dołączony jest on do przesyłek.

 

Przykład: 'nick_allegro' jan kowalski, ul. śląska 7, 47-775 Katowice, 541-545-748, jan.kowalski@email.pl

 

Tworzona jest przesyłka - zaznaczany jest rodzaj przesyłki, wprowadzona jest kwota opłaty za wysyłkę (pole Opłata), wartość zakupu na Allegro (pole Wartość) oraz suma wartości i opłaty za przesyłkę (pole Kwota).  W pole "tytułem" wprowadzane są: nazwa aukcji ( wraz z numerem aukcji)oraz ilość zakupionych przedmiotów z danej aukcji.

 

 

 

 

ZAMKNIJ

Zamyka okno Importu z Allegro.