IMPORTUJ - Z innych programów

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Z tego miejsca możesz zaimportować dane do programu z innego, zewnętrznego programu. Opcja ta dostępna jest jako płatny dodatek.

 

import z innych

 

Po wybraniu [Z innych programów] otwiera się okno Otwórz pliki potrzebne do importu, gdzie należy:

wybrać plik danych,        
wybrać plik schematu importu.

 

Po wybraniu interesujących plików możesz zatwierdzić import przyciskiem [OK] lub anulować operację importu przyciskiem [Anuluj].

 

Program SendSystem ma możliwość przyjmowania danych, dotyczących przesyłek, z obcych programów.

 

Jest to dodatkowo płatna opcja.

 

W tym celu Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT udostępniło otwarty protokół przekazywania danych do programu. Producenci obcych programów mogą wykonać moduł pośredniczący, który będzie przygotowywał dane w ustalonym formacie. Dopiero wówczas możliwy jest ich import do programu SendSystem.

 

Jeśli więc użytkownik programu chce mieć możliwość przyjmowania danych z innego programu powinien zwrócić się do jego producenta w celu wykonania specjalnego modułu eksportu danych, który stworzy plik schematu importu.

 

Prosta obsługa tego modułu i komunikaty informujące o powstałych błędach podczas importu nie będą stanowiły problemu dla użytkownika. Jeżeli wystąpią błędy w pliku pośredniczącym dotyczące przesyłek lub adresatów użytkownik nie będzie mógł wykonać importu danych. Błędy będą widoczne w ilości importowanych danych. Informacja ta przedstawiana jest jako ilość elementów przeznaczonych do importu z wszystkich możliwych do zaimportowania, np. 6/8 - wszystkich adresatów jest 8-u a zaimportowanych zostanie 6-u.

 

 

 

Proces importu


Po kliknięciu przycisku [Importuj] i wybraniu "Z innych programów" otwiera się okno, na którym są dwa pola, które należy wypełnić.

 

Pierwszym krokiem jest wybranie w polu Wybierz plik danych odpowiedniego pliku pośredniczącego, z którego mamy dokonać importu danych. Użytkownik powinien wiedzieć, gdzie ten plik został zapisany w celu jego zlokalizowania. Plik danych do importu jest to plik tekstowy z rozszerzeniem *.csv lub *.txt, w którym w jednym wierszu jest jeden rekord danych, a dane w jednym wierszu są oddzielone zawsze tym samym znakiem.

 

Po wybraniu interesującego pliku należy w polu Wybierz plik schematu importu wybrać także plik schematu importu, który jest niezbędny do prawidłowego zaimportowania danych. Plik schematu importu pozwala na większą dowolność w tworzeniu pliku danych, nie narzucając jednego schematu tworzenia.

 

Po wybraniu odpowiednich plików i wciśnięciu przycisku [OK] otwiera się okno Import przesyłek, w którym wypisane są wszystkie pozycje przygotowane do importu. Na dole okna, pod wypisanymi przesyłkami znajdują się przyciski:

 

importuj - Służy do rozpoczęcia procesu importu,

 

otwórz inne dane - Pozwala na wybranie innych danych do importu.

 

Wymagane pola do zaimportowania jakiejkolwiek przesyłki to:

 

typ przesyłki,        

 

nazwa skrócona odbiorcy,        

 

nazwa pełna,

 

kod,        

 

miasto,

 

adres.

 

Według tych wymaganych pól program porównuje importowane dane do tych znajdujących się w systemie.

 

Aby dane te zaimportować należy kliknąć przycisk [Importuj], znajdujący się w lewym, dolnym rogu.

Po znalezieniu rozbieżności pojawia się formularz do wykonania uzgodnień. Następuje otwarcie okna, w którym w polu po lewej stronie wykazane są dane dotyczące rekordu importowanego a w polu po prawej stronie dane systemowe. Dla lepszego porównania różnice zaznaczone są innym kolorem.

 

W przypadku wystąpienia różnic w danych dotyczących adresata importowanego i istniejącego już w systemie, użytkownik może skorzystać z trzech możliwości za pomocą przycisków:

 

DOPISAĆ

Za pomocą tego przycisku użytkownik będzie mógł automatycznie dopisać dane dotyczące adresata z pliku importowanego wraz z jego parametrami do systemu. Musi zmienić jednak nazwę adresata.        

 

Przykład - W pliku importowanym jak i w systemie mamy adresata o nazwie "LOTOS", ale różnią się ich parametry, np. mają inna ulicę. Program importując dane wskaże nam tego adresata i umożliwi nam dopisanie go do systemu, jako nowego adresata z nową nazwą.

 

PRZYPISAĆ

Za pomocą tego przycisku użytkownik będzie mógł przypisać wprowadzaną przesyłkę do adresata w systemie, pomimo że parametry adresata importowanego i w systemie nieco się różnią.

 

Przykład - W danych importowanych mamy wprowadzone pełne dane adresata: nazwa pełna i skrócona, adres oraz informacje dodatkowe, natomiast w danych systemowych ten adresat jest wprowadzony tylko z nazwą skróconą. Za pomocą przycisku Przypisać program potraktuje tych adresatów, jako jednego i przypisze przesyłki adresata importowanego do tego w systemie.

 

ZAMIENIĆ

Za pomocą tego przycisku użytkownik będzie mógł zamienić dane występujące w systemie, dotyczące adresata na dane importowane. Gdy parametry adresatów będą się różnić, za pomocą przycisku Zamienić program podmieni dane adresata w systemie na importowanego.

 

Przykład - W danych importowanych mamy wprowadzone pełne dane adresata: nazwa pełna i skrócona, adres oraz informacje dodatkowe, natomiast w danych systemowych ten adresat jest wprowadzony tylko z nazwą skróconą. Za pomocą przycisku [Zamienić] możesz dane adresata w systemie zamienić danymi adresata importowanego.

 

Po zaimportowaniu danych, przesyłki wypisane w oknie Import przesyłek zaznaczone są kolorami, które określają czy zaimportowano poszczególne rekordy. I tak:

 

różowe - Wystąpił błąd przy przetwarzaniu danych. Ustawiając się na takiej przesyłce, na dole ekranu możesz przeczytać, jaki był to błąd,

 

niebieskie - Nieprzetworzone, np. użytkownik przerwał wcześniej proces importu,

 

białe - Dane prawidłowo zaimportowane,

 

żółte - Pominięte w czasie importu na żądanie użytkownika.

 

Uwaga! Stojąc na danej pozycji, na dole ekranu jest widoczna informacja o zaimportowaniu lub nie danego rekordu.

 

Poniżej wypisanych danych znajdują się przyciski:

 

importuj - Możesz zaimportować dane raz jeszcze,

 

zapisz niezaimportowane - Pozwala na zapisanie danych, które nie zostały niezaimportowane,

 

otwórz inne dane - Możesz otworzyć inne dane celem ich importu do programu,

 

zamknij - Służy do zakończenia procesu importu i powrotu do programu.

 

Po zaznajomieniu się ze stanem importu lub od razu po zaimportowaniu danych należy zakończyć proces importu klikając przycisk [Zamknij].