Poczta Polska - Paczki

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Obsługa wysyłki paczek

 

nadruk na oryginalnym blankiecie nadania paczki, według wzoru:

 

Emerson,

 

Samin.

 

Obecnie funkcjonują dwa wzory druku nadania paczki. Różnią się one rozmieszczeniem poszczególnych pozycji na blankiecie. Należy sprawdzić, na jaki druk będą nadrukowywane dane.

 

Uwaga! Druki rozróżniamy po napisie z lewej strony blankietu.

 

obsługa wysyłek paczek przez Nadawców masowych mających przydzieloną pulę numerów nadań, poprzez drukowanie zestawu blankietów na kartce formatu A-4 (zawierających dwa blankiety nadania o treści odpowiadającej pierwszej stronie druku oryginalnego + jeden blankiet analogiczny do tyłu tej strony, czyli Rewers adresu pomocniczego - wypełniany przez pocztę),

 

zestawienia:

 

wydruk "Książki nadawczej", czyli skrótowego, zbiorczego zestawienia nadawanych paczek,

 

wydruk wykazu opłat za przyjęcie paczek.

 

Zauważ, że w przypadku drukowania druków własnego nakładu drukowane są:

 

adres pomocniczy,

 

nalepka adresowa,

 

rewers adresu pomocniczego.

 

Nie jest drukowana 4 część oryginalnego druku paczki, czyli potwierdzenie wysłania dla Nadawcy. Potwierdzeniem wysłania paczki jest bowiem drukowana Książka nadawcza.

 

Uwaga! Należy wspomnieć, że to, co wpiszesz w polu Uwaga, będzie drukowane w zestawieniu w kolumnie o tej samej nazwie, np. możesz wpisać tam PRIORYTET w przypadku, gdy wszystkie pozycje mają być priorytetem.

 

 

 

Wydruk


W oknie wydruku masz wiele możliwości wyboru. Opisane zostały tu możliwości wydruku przez rozwiązanie typowych problemów.

 

Dla dobrego poznania możliwości programu zalecamy eksperymentowanie z wydrukami przy różnych kombinacjach ustawień.

 

Dzięki temu, że na podglądzie wydruku mamy wierny obraz tego, co uzyskamy na papierze, ćwiczenia te będą szybkie i zaoszczędzą papier oraz toner lub atrament.

 

poczta_paczki

 

 

Rodzaj wydruku

Wybierasz rodzaj wydruku:

Paczka - nadruk - nadruk na oryginalnym blankiecie, przeznaczony głównie dla klientów indywidualnych, według wzoru:

 

Emerson,

 

Samin.

 

Paczka - wzór nr... - drukowanie zestawu blankietów na kartce formatu A-4 (zawierających dwa blankiety nadania o treści odpowiadającej pierwszej stronie druku oryginalnego + jeden blankiet analogiczny do tyłu tej strony, czyli Rewers adresu pomocniczego - wypełniany przez pocztę). Wzór druku automatycznie proponowany jest w zależności od ustawień w System - Ustawienia i wprowadzonych umów z Pocztą Polską,

 

Książka nadawcza - zestawienie drukowanych przesyłek. W przypadku masowego nadawania paczek Nadawca jest zobowiązany do wydruku "Książki nadawczej".

 

W Uwagach mogą pojawić się symbole określające rodzaj przesyłki. I tak:

 

+ PRIO - priorytet,

 

+ POTOD - potwierdzenie odbioru,

 

+ WART - zadeklarowana wartość,

 

+ POREST - poste restante.

 

W przypadku, gdy na oknie wydruku w Uwagach wpiszesz dowolny tekst, będzie on ukazywał się również w kolumnie Uwagi w Książce nadawczej.

 

Wykaz opłat za przyjęcie paczki - wydruk wykazu opłat. Wydruk przeznaczony dla Poczty. Nie jest wymagany od Nadawcy, lecz bardzo mile widziany.

 

Dodatki

Masz możliwość:

 

Stosuj oznaczenia z tabeli - drukowania z oznaczeniami podanymi przy wprowadzaniu przesyłki, gdzie dla każdej przesyłki będą drukowane indywidualne dane wprowadzane osobno przy każdej przesyłce.

 

Uwaga! Gdy przy wprowadzaniu przesyłki waga, opłata i data nadania mają wartość 0 (zero) pola te pozostają niewypełnione.

 

Stosuj lokalne oznaczenia dla wszystkich - wyboru innej kombinacji oznaczeń. Opcja ta jest niezmiernie ważna i pożyteczna przy masowym drukowaniu druków. Dla wszystkich wybranych druków możesz wybrać inne, niż zadeklarowane w tabeli oznaczenia.

 

Możesz zaznaczyć lub określić:

PRIORYTETOWA - priorytet,
Potwierdzenie odbioru - potwierdzenie odbioru,
Wartość - zadeklarowana wartość,
Poste restante - żądanie nadawcy na sprawdzenie zawartości przy wydawaniu przesyłki,
Zwrot do nadawcy - niezwłocznie lub po x dniach - paczka zostanie zwrócona do nadawcy w przypadku nieodebrania jej,
Waga - Waga paczki.
Opłata - Opłata za paczkę.
Uwaga - W polu Uwaga będą widoczne także określenia rodzaju poszczególnych przesyłek - prio, potw, wart, spr, lub dowolnie wpisana uwaga.