Poczta Polska - Wartościowe

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Obsługa przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością

 

nadruk na oryginalnym blankiecie nadania,

 

obsługa wysyłek przesyłek listowych wartościowych przez Nadawców masowych mających przydzieloną pulę numerów nadań,

 

Zauważ, że w przypadku drukowania druków własnego nakładu (wszystkie wzory 1A-1D) drukowane są:

 

przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością,

 

nalepka adresowa,

 

rewers adresu pomocniczego.

 

Nie jest drukowana 4 część oryginalnego druku przesyłki wartościowej, czyli potwierdzenie wysłania dla Nadawcy. Potwierdzeniem wysłania tej przesyłki jest bowiem drukowana Książka nadawcza.

 

Drukowany jest zestaw blankietów (dwa blankiety nadania + rewers adresu pomocniczego - wypełniany przez pocztę) na kartce formatu A-4.

 

wydruk przelewów / przekazów dołączanych do przesyłki listowej wartościowej,

 

zestawienia:

 

wydruk "Książki nadawczej", czyli skrótowego, zbiorczego zestawienia nadawanych przesyłek listowych wartościowych,

 

wydruk wykazu opłat za przyjęcie przesyłek listowych wartościowych.

 

Aby wysłać przesyłkę listową wartościową niezbędne jest wypełnienie stosownego druku.

 

Gdy przesyłka listowa wartościowa ma mały rozmiar możliwe jest drukowanie bezpośrednio na jej opakowaniu (np. kopercie). Należy zastosować wtedy wzór Przesyłka listowa wartościowa - nadruk. Jeden egzemplarz Nadawca drukuje bezpośrednio na kopercie, drugi na czystej kartce oraz dodatkowo na jej odwrocie "Rewers adresu pomocniczego"; kartkę tę dołącza do przesyłki.

Dodatkowo należy wydrukować Książkę nadawczą - jedno dla nas, jako nadawcy i drugie dla Poczty nadającej.

 

Uwaga! Należy dodatkowo wydrukować przelew bądź przekaz do listu wartościowego. Należy taki druk stworzyć, wydrukować i dołączyć, jako druk wpłaty / przekazu pocztowego opiewającego na wartość przesyłki, wydrukowanego, jako przelew odwrotny.

 

 

 

Wydruk


 

W oknie wydruku masz wiele możliwości wyboru. Opisane zostały tu możliwości wydruku przez rozwiązanie typowych problemów.

 

Dla dobrego poznania możliwości programu zalecamy eksperymentowanie z wydrukami przy różnych kombinacjach ustawień. Dzięki temu, że na podglądzie wydruku mamy wierny obraz tego, co uzyskamy na papierze, ćwiczenia te będą szybkie i zaoszczędzą papier oraz toner lub atrament.

 

poczta_wartosciowe

 

 

Rodzaj wydruku

Wybierasz rodzaju wydruku:

przesyłka listowa wartościowa - nadruk - nadruk na oryginalnym blankiecie. Gdy Nadawca nie posiada puli numerów nadań przesyłek wartościowych, może stosować oryginalne blankiety samokopiujące, dostępne w placówkach pocztowych.

Program nadrukuje na nich wszystkie dane niezbędne do wysłania przesyłki listowej pobraniowej,

przesyłka listowa wartościowa - wzór nr.. - drukowany jest zestaw blankietów (dwa blankiety nadania + rewers adresu pomocniczego - wypełniany przez pocztę) na kartce formatu A-4. Wzór druku automatycznie proponowany jest w zależności od ustawień w System - Ustawienia i wprowadzonych umów z Pocztą Polską,

 

Możesz dodatkowo wydrukować druk przelewu. Aby tego dokonać zaznacz "Przelew". Gdy chcesz, aby na druku widoczne były dane adresata, jako zlecającego zaznacz także "Zlecający". Przelew zostanie wydrukowany na tej samej kartce, co druk pobrania.

 

książka nadawcza - zestawienie drukowanych przesyłek. W przypadku masowego nadawania przesyłek listowych wartościowych Nadawca jest zobowiązany do wydruku "Książki nadawczej",

 

W Uwagach mogą pojawić się symbole określające rodzaj przesyłki. I tak:

 

+ PRIO - priorytet,

 

+ POTOD - potwierdzenie odbioru,

 

+ ZABEZP - zabezpieczenie,

 

+ POREST - poste restante.

 

W przypadku, gdy na oknie wydruku w Uwagach wpiszesz dowolny tekst, będzie on ukazywał się również w kolumnie Uwagi w Książce nadawczej.

 

wykaz opłat za przyjęcie przesyłki listowej wartościowej - wydruk wykazu opłat. Wydruk przeznaczony dla Poczty. Nie jest wymagany od Nadawcy, lecz bardzo mile widziany.

 

Dodatki

Masz możliwość:

 

Stosuj oznaczenia z tabeli - drukowania z oznaczeniami podanymi przy wprowadzaniu przesyłki, gdzie dla każdej przesyłki będą drukowane indywidualne dane wprowadzane osobno przy każdej przesyłce.

 

Uwaga! Gdy przy wprowadzaniu przesyłki waga, opłata i data nadania mają wartość 0 (zero) pola te pozostają niewypełnione.

 

Stosuj lokalne oznaczenia dla wszystkich - wyboru innej kombinacji oznaczeń. Opcja ta jest niezmiernie ważna i pożyteczna przy masowym drukowaniu druków. Dla wszystkich wybranych druków możesz wybrać inne, niż zadeklarowane w tabeli oznaczenia.

 

Możesz zaznaczyć lub określić:

PRIORYTETOWA - priorytet,
Potwierdzenie odbioru - potwierdzenie odbioru,
Zabezpieczenie - zabezpieczenie przesyłki,
Poste restante - żądanie nadawcy na sprawdzenie zawartości przy wydawaniu przesyłki,
Gabaryt A, B - wielkość przesyłki określona jako gabaryt A lub B,
Waga - Waga paczki.
Opłata - Opłata za paczkę.
Uwaga - W polu Uwaga będą widoczne także określenia rodzaju poszczególnych przesyłek - prio, potw, wart, spr, lub dowolnie wpisana uwaga.