InPost

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Przesyłkę InPost wprowadza się w części "Do wysłania" po wciśnięciu przycisku [Dopisz].

 

Aby zarządzać przesyłkami wysyłanymi za pomocą InPost odszukaj na pasku u dołu Filtruj i kliknij [InPost].

Ze wszystkich wprowadzonych przesyłek zostaną wybrane i ukazane na ekranie tylko przesyłki firmy InPost.

 

inpost

* Kurierzy dostępni są w programie jako dodatkowa, płatna opcja - w opracowaniu.

 

Tu wydrukujesz:

Listy (zwykły, lokalny, ekspresowy, polecony),
Paczki,
Książkę nadawczą.

 

Klikając rodzaj przesyłki (Listy, Paczki) uruchomisz okno ustawień wydruku i wydrukujesz żądane.

 

 

 

Dostępne przyciski


Z dołu każdego okna wydruku znajdują się najczęściej przyciski.

 

dostepne przyciski

 

PODGLĄD

W każdej chwili możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać drukowana koperta. Tam też możesz zapisać druk w formacie PDF.

 

DRUKUJ

Przycisk drukowania.

 

ANULUJ

Ostatni przycisk służący do wyjścia z okna drukowania.

 

 

 

Opcje


 

Będąc w wydrukach InPost dostępne są opcje.

 

Kody pocztowe

Spis wszystkich obsługiwanych przez InPost miejscowości wraz z kodami pocztowymi.

 

Możesz tutaj, za pomocą przycisku [Aktualizuj], pobrać aktualizację tej listy, aby mieć pewność, że posiadasz zestaw aktualnie obsługiwanych miejscowości.

 

Możesz także wyszukać daną pozycje po kodzie pocztowym lub po poczcie dzięki przyciskowi [Szukaj].

 

W przypadku zaznaczenia opcji "Sprawdzaj przy uruchomieniu aktualność kodów pocztowych obsługiwanych przez InPost" dostępnej w System - Ustawienia przy każdym uruchomieniu programu, przy dostępie do internetu, program będzie sprawdzał aktualność kodów pocztowych i pobierał najnowszą bazę kodów.

 

Śledź przesyłkę

Umożliwia śledzenie przesyłek on-line.

 

Pobierane są informacje bezpośrednio z InPostu o aktualnym stopniu dostarczenia przesyłki.

 

Wystarczy, że staniesz na wybranej przesyłce InPost, klikniesz [Śledź przesyłkę] a program połączy się z bazą InPost, sprawdzi status przesyłki i poinformuje cię o lokalizacji przesyłki.

 

Cennik

Ukazana jest cała lista dostępnych usług InPost wraz z cenami, wagami i dodatkowymi uwagami.

 

Zwracamy uwagę na przycisk u dołu ekranu [Aktualizuj] - pozwala on na posiadanie stale aktualnego cennika. Wystarczy kliknąć ten przycisk a za pomocą internetu zostaną pobrane aktualne ceny wszystkich usług. Przycisk ten dostępny jest gdy zaznaczona jest w System - Ustawienia - InPost opcja "Używaj cennika standardowego". W przeciwnym wypadku, gdy wybrany jest cennik indywidualny, ceny usług nie są aktualizowane i można je wprowadzać indywidualnie.

 

Jeśli wynegocjowałeś z operatorem inny stawki za przesyłki niż zawarte w oficjalnym cenniku, korzystaj z opcji "Używaj cennika indywidualnego". Cennik będziesz wtedy edytować ręcznie.

Inne

Z tego miejsca masz do dyspozycji:

Protokół przekazania przesyłek do dystrybucji - Z tego miejsca można wydrukować zestawienie przesyłek w rozbiciu na listy, paczki z podziałek na gabaryty, wagi. Zestawienie to może być oznaczone datą, posiada miejsce na wprowadzenie numeru zlecenie, numeru umowy. W momencie wysyłki zestawienie to podpisywane jest przez nadawcę, następnie sprawdzana jest ilość przesyłek i zatwierdzana przez odbierającego kuriera a także przez oddział.

 

Zestawienie przesyłek nierejestrowanych - Drukowana jest lista przesyłek nierejestrowanych, czyli takich, dla których nie został przydzielony numer nadania.

 

Wydruk możesz opatrzyć własnym komentarzem, datą wydruku.

Możesz zastosować szarości dla większej czytelności wydruku lub ująć jedynie wybrane poprzez funkcję [Filtruj].

 

ZPO

Zwrotne potwierdzenie odbioru.

 

W przypadku, gdy dana przesyłka ma zaznaczone "Zwrotne potwierdzenie odbioru" po kliknięciu na ten przycisk drukowany jest druk "Zwrotne potwierdzenie odbioru - druk". Dołączany jest on do przesyłki i adresat jest zobowiązany do jego podpisania. Na druku tym widnieje miejsce na datę nadania, podpis osoby przekazującej oraz data i czytelny podpis odbiorcy.

 

ZPO to usługa pocztowa polegająca na potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej rejestrowanej. Potwierdzenia odbioru adresat dokonuje dodatkowym dokumencie dołączonym do przesyłki (ZPO). Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia odbioru adresata Zwrotne Potwierdzenie Odbioru kierowane jest do doręczenia do nadawcy pod wskazany adres. Zwrotne Potwierdzenie Odbioru zawiera datę doręczenia przesyłki oraz podpis odbiorcy. Druk Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta i jest bezpłatny.

 

 

Numery nadań

Z tego miejsca można automatycznie wprowadzić numery nadań dla:

listów poleconych,
paczek.

Po wybraniu rodzaju przesyłki uruchamiane jest okno ustawień dla numerów nadań.

 

Można zaznaczyć, czy numery nadań mają być wprowadzone do pozycji:

Bieżącej - numer nadania będzie wprowadzony tylko dla przesyłki, na której ustawiony jest kursor,
Zaznaczonych - kolejne numery przesyłek wstawione będą dla wszystkich przesyłek, które zaznaczone są znaczkiem [ü],
Wszystkich - kolejne numery nadań będą wstawione do wszystkich przesyłek znajdujących się w części "Do wysłania".

Uwaga! Dotyczy się to tylko i wyłącznie pozycji wprowadzonych do programu jako list polecony InPost lub paczka InPost.

 

Pierwszy numer nadania - Wprowadza się tu pierwszy wolny numer z rolki z kodami kreskowymi otrzymanej z firmy InPost. Od tego numeru będą przypisywane kolejne numery nadań we wprowadzonych listach poleconych i paczkach InPost. Dla listów poleconych i paczek będą stosowane te same numery nadań, zapamiętywany więc będzie pierwszy wolny numer nadania, bez względu czy przydzielamy numery nadań dla paczek czy listów poleconych.

 

Uwaga! Numery nadań wprowadzane są automatycznie z tego miejsca. W przypadku dodawania listów poleconych i paczek InPost należy wpierw wprowadzić w Numerach nadań pierwszy numer nadania, a wprowadzając kolejne listy polecone i paczki będą one automatycznie miały przydzielany kolejny numer.

 

Podmieniaj numery na nowe w istniejących listach poleconych w zakładce "Do wysłania" - Gdy jest zaznaczona ta opcja, wtedy wstawiane są do listów poleconych i paczek dostępnych w części "Do wysłania" numery nadań, bez względu na to, czy były już wcześniej wstawione czy nie. Nie są kontrolowane wstawiane numery nadań i mogą się dublować. Zachęcamy do rozważnego korzystania z tej opcji i radzimy mieć ją odznaczoną.

 

Warunki dodania numerów:

1. sprawdzane jest dla których pozycji mają być wprowadzone numery nadań

 

gdy zaznaczona jest pozycja BIEŻĄCA lub z zaznaczonych lub wszystkich jest tylko dostępna 1 pozycja

 

oprogram sprawdza, czy numer wpisany jako pierwszy numer nadania nie istnieje (nie został wykorzystany) w listach poleconych bądź paczkach inPost w części "Wysłane"

 

ogdy nie jest zaznaczona opcja "Podmieniaj numery na nowe (...)" to również sprawdzane są numery nadań w części "Do wysłania"

 

gdy zaznaczone są zaznaczone lub wszystkie pozycje - czyli do wstawienia jest więcej niż 1 numer nadania

 

oprogram sprawdza, czy numer wpisany jako pierwszy numer nadania nie istnieje (nie został wykorzystany) w listach poleconych bądź paczkach inPost w części "Wysłane" i kolejno tyle numerów nadań ile ma być wprowadzonych numerów nadań

 

ogdy nie jest zaznaczona opcja "Podmieniaj numery na nowe (...)" to również sprawdzane są numery nadań w części "Do wysłania"

 

2. wstawiane są numery nadań do bieżącej, zaznaczonych lub wszystkich pozycji począwszy od wprowadzonego numeru nadania.

 

 

 

Listy

Paczki

Co dalej z listem poleconym lub paczką