InPost - Listy

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Dostępne są następujące rodzaje listów:

 

Zwykłe

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej (przesyłka nierejestrowana). Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 4 dni robocze po jej nadaniu.

 

Przesyłkę zwykłą można nadać w Punkcie Obsługi Klienta InPost lub przekazać do doręczenia Doręczycielowi InPost w trakcie dedykowanego odbioru (usługa tylko dla firm i instytucji).

 

Lokalne

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej (przesyłka nierejestrowana). Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 3 dni robocze od dnia jej nadania. List nadawany i doręczany jest w obszarze administracyjnym danego miasta.

 

List lokalny to przesyłka tańsza i szybsza od standardowego listu zwykłego - dzięki ominięciu procesu logistycznego droga listu do nadawcy jest o 1 dzień krótsza, a cena o 16% niższa.

 

Ekspresowe

Usługa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej zwykłej ekspresowej.

Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej zwykłej wynosi 3 dni robocze od dnia jej nadania.

Przesyłka będzie oznaczona specjalną naklejką lub opisem o treści „EKSPRES”. Na kopercie zostanie naklejony jeden kod kreskowy - numer nadawczy. Za pomocą tego kodu kreskowego InPost kontroluje proces doręczenia przesyłki. Numer nadawczy nie jest udostępniany klientom.

 

Przesyłkę zwykłą ekspresową można nadać w Punkcie Obsługi Klienta InPost lub przekazać Doręczycielowi InPost w trakcie dedykowanego odbioru (usługa dostępna dla firm i instytucji).

 

Polecone

Usługa pocztowa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki listowej rejestrowanej w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Przyjęcie przesyłki rejestrowanej następuje za potwierdzeniem nadania a doręczenie za potwierdzeniem odbioru.

Deklarowany czas dostarczenia adresatowi przesyłki listowej rejestrowanej wynosi 3 dni robocze od dnia jej nadania.

W momencie nadania na przesyłce w trybie rejestrowanym zostanie umieszczony kod kreskowy. Kod kresowy jest numerem identyfikacyjnym przesyłki i umożliwia śledzenie etapów jej doręczenia. Odbiorca przesyłki rejestrowanej potwierdza odbiór przesyłki opatrzonej numerem identyfikacyjnym.

 

Za dodatkową opłatą nadawca może wykupić usługę Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru Listu poleconego ekspresowego oraz jego ubezpieczenie.

 

Po wyborze InPost - Listy masz możliwość wyboru:

 

Kopert - nadruk na kopercie adresu adresata,

 

Naklejek adresowych - nadruk na samoprzylepnym papierze danych adresata, który spełnia rolę etykiety adresowej,

 

Książki nadawczej - zestawienie wysyłanych przesyłek wraz z ich kodami kreskowymi, określeniem rodzaju i dodatkowych świadczeń.

 

Dla dobrego poznania możliwości programu zalecamy eksperymentowanie z wydrukami przy różnych kombinacjach ustawień. Dzięki temu, że na podglądzie wydruku mamy wierny obraz tego, co uzyskamy na papierze, ćwiczenia te będą szybkie i zaoszczędzą papier oraz toner lub atrament.

 

 

 

Koperty


Opcje

Widoczne są dane adresata.

 

Możesz zmienić rodzaj czcionki danych adresata i nadawcy. Aby tego dokonać wciśnij przycisk [Zmień] przy danych adresata lub nadawcy.

 

Masz możliwość także określić czy drukować dane nadawcy. Jeżeli chcesz, aby dane nadawcy pojawiły się na kopercie zaznacz "Drukuj".

 

Pamiętaj, że dane nadawcy pobierane są z danych licencyjnych, które możesz sprawdzić i dwukrotnie zmienić w System - Ustawienia.

 

Dopiski

Istnieje tu możliwość wpisania dodatkowego tekstu do wydrukowania na kopercie oraz napisu DRUK. Aby były one nadrukowane na kopercie kliknij w białe pole z lewej strony żądanego dopisku.

 

Tekst ten zostanie nadrukowany w lewym, górnym rogu na kopercie powyżej danych adresowych nadawcy.

 

Zakres danych

Możesz wybrać:

 

bieżąca pozycja - Czyli druk pojedynczej przesyłki, na której znajduje się kursor w tabeli.

 

zaznaczone pozycje - Drukowane są te, które w lewej części tabeli mają postawiony znacznik.

 

wszystkie pozycje - Jako wszystkie rozumiane są pozycje aktualnie wyświetlane na liście. Jeśli więc wcześniej założyliśmy filtr, wówczas, jako wszystkie traktowane są te, które spełniły warunek filtrujący.

 

Przykład

Duża strzałka określa kierunek podawania kopert, który jest niezmienny. Tuż obok strzałki jest okno pokazujące jak koperta powinna być podawana do drukarki. Zmianę jej położenia określa się poniżej.

 

Orientacja

Wybierasz sposób podawania kopert.

 

Karta przy wydruku może być:

 

Pozioma,

 

Pionowa albo

 

przy zaznaczonej orientacji pionowej możesz wybrać odwrotnie.

 

Format

Wybierasz wielkość kopert podawanych do drukarki. Gdy klikniesz w prawy róg ukaże się lista dostępnych formatów.

 

Dostosuj

Po kliknięciu na ten przycisk ukazuje się okno ustawień marginesów dla wszystkich dostępnych formatów kopert.

 

Ustalasz w tym miejscu umieszczenie nadawcy i odbiorcy na kopercie. Możesz sterować górnym i lewym marginesem niezależnie dla nadawcy i odbiorcy.

 

Zwracamy uwagę, że marginesy mogą mieć wartości dodatnie lub ujemne.

 

Podajnik

Wybierasz wielkość podajnika.

 

Ustawienia marginesów

Następna pozycja służy do określenia sposobu podawania kopert:

 

Automatycznie - dla ustawiania automatycznego istnieje możliwość ustawienia koperty z lewej, prawej strony bądź centralnie, co przedstawia obrazek poniżej,

 

Ręcznie - dla ustawień ręcznych dostępne są przyciski z lewej i od góry do ustawienia marginesów. Zmiana marginesów w tym przypadku przedstawiana jest na obrazku na górze.

 

 

 

Naklejki adresowe


W przypadku, gdy wysyłasz np. list w kopercie bąbelkowej, której nie sposób włożyć do drukarki i nadrukować adresu możesz wydrukować nalepki adresowe i nakleić je na kopercie.

 

Nalepki adresowe produkowane są w różnym formacie i wielkości. W programie istnieje szeroka możliwość dostosowania nadruku adresu na posiadanych nalepkach.

 

naklejki adresowe

 

Całe niemal okno zawiera ogromną ilość ustawień dotyczących m.in.:

 

Formatu kartki,
Marginesów,
Czcionek drukowanego adresu.

 

Po prawej stronie okna widoczny jest "roboczy" podgląd wydruku. Dzięki niemu, na bieżąco możesz obserwować, jak ustawienia wpływają na końcowy efekt wydruku nalepek.

 

Pamiętaj jednak, że dane ukazujące się na podglądzie roboczym nie są to adresy z listy, a jedynie przykładowy adres. Podgląd roboczy służy wyłącznie, jako symulacja wydruku, pełny i wierny obraz wydruku możesz uzyskać klikając przycisk [Podgląd].

 

Na roboczym podglądzie widać, ile możesz nadrukować nalepek, jak rozmieszczone będą adresy na poszczególnych nalepkach, a także możesz zaznaczać, których wydzielonych pola nie chcesz nadrukowywać.

 

Należy zwrócić uwagę, że na roboczym podglądzie pojawia się tyle pól, ile nalepek adresowych zostało wybranych. Są one zapełniane adresami z listy według kolejności.

 

Możesz mieć wpływ na to, które pola mają być zadrukowane, bądź nie. Możesz bowiem zaznaczać bądź odznaczać wybrane pola - stosując opcję "Zaznacz na podglądzie" lub używając prawego przycisku myszki. Możesz także korzystać z opcji "Zacznij od..". Zaznaczone pola będą przy wydruku pominięte.

 

Ustawienia wydruku

 

Z tego miejsca możesz dostosować wydruk nalepek do własnych potrzeb, wybrać ile nalepek ma być drukowanych, jak mają być rozmieszczone dane na nalepkach a nawet, jaką czcionką mają być napisane.

 

Zakres danych do drukowania

Do wyboru masz:

Bieżącą pozycję,
Zaznaczone pozycje,
Wszystkie pozycje - Podana jest tu ilość nalepek (ilość sztuk) oraz ilość kartek niezbędna do wydrukowania wszystkich nalepek.

 

Szablon

Na rynku istnieje wielu producentów oferujących nalepki adresowe. Możesz stworzyć szablon i zapisać ustawienia dotyczące nalepek od danego producenta. Przy kolejnych wydrukach wystarczy, że wybierzesz odpowiedni szablon i według zapisanych ustawień będą drukowane kolejne wydruki.

 

Szablony możesz zapisywać pod wybraną nazwą lub usuwać.

 

Format kartki

Określasz tu format kartki, na której będą nadrukowywane adresy. Możesz wybrać format:

 

niestandardowy - Możesz ustawić dowolną szerokość i wysokość kartki,
A4,
A5,
A6.

 

Uwaga! Jedynie przy wyborze formatu Niestandardowy pola do wprowadzenia własnego formatu kartki, czyli określenia wysokości i szerokości kartki, są dostępne.

 

Marginesy kartki

W razie potrzeby możesz ustawić marginesy kartki:

 

górny,
dolny,
lewy,
prawy.

 

Ilość nalepek na kartce

Określasz, ile chcesz nadrukować adresów:

 

poziomo - Ilość nalepek w poziomie,
pionowo - Ilość nalepek w pionie.

 

Zacznij drukować od.. naklejki

W przypadku, gdy posiadasz częściowo wykorzystaną kartkę z nalepkami, np. wcześniej wydrukowano pierwszych 5 nalepek należy zastosować tę opcję.

 

Ustalasz w tym miejscu, od której nalepki będą drukowane adresy z listy.

 

Przy wyborze 1 zadrukowywane będą kolejno nalepki od 1. Przy wyborze kolejnych numerów wcześniejsze nalepki będą pomijane przy nadruku.

 

Numer nalepki wybierasz klikając z prawej strony:

 

strzałkę w górę,
strzałkę w dół lub
wpisując numer nalepki "z ręki".

 

Zaznacz na podglądzie

W przeciwieństwie do przypadku "Zacznij drukowanie od", gdzie nalepki były zużywane kolejno, dzięki tej opcji możesz ustawić konkretne miejsca, na których chcesz bądź nie, drukować dane.

 

Pomijane są wskazane nalepki.

 

Zaznaczając tę opcję możesz z wszystkich widocznych na roboczym podglądzie pól, odznaczyć te, na których nie chcesz nadrukowywać adresu. Odznaczasz lub zaznaczasz wybrane pola, na których będą drukowane adresy, klikając na nie na podglądzie.

 

Odznaczone pola stają się szare.

 

Stosuj do wszystkich kartek

Jeżeli jest zaznaczona ta opcja, wszystkie kartki będą zapełnione adresami, jak na podglądzie.

 

Gdy nie jest zaznaczona ta opcja, według podglądu będzie drukowana tylko pierwsza strona a wszystkie pozostałe kartki będą zadrukowane w całości.

 

Szczególnie przydatna jest ta opcja, gdy masz częściowo wykorzystaną pierwszą kartkę, dla której określasz pola do nadruku a następne kartki drukujesz w całości.

 

W przypadku, gdy masz większą ilość kartek do nadruku możesz dla wszystkich kartek wybrać to samo zaznaczenie, które pola mają być nadrukowane, a które nie.

 

Wybierając tę opcję dla wszystkich kartek zastosowane będą oznaczenia z Zaznacz na podglądzie.

 

Marginesy pojedynczej nalepki adresowej

Możesz ustalić indywidualne marginesy dla pojedynczej nalepki adresowej. Możesz ustawić margines:

 

górny,
dolny,
lewy,
prawy.

 

Uwaga! Marginesy są ustalane dla wszystkich nalepek.

 

Czcionki

Możesz ustawić rodzaj czcionki oraz jej wielkość i kolor niezależnie dla:

 

nazwy firmy,
adresu.

 

Pozycja na nalepce

Istnieje możliwość wyboru, gdzie, w danym polu nalepki, będą drukowane dane adresowe.

 

Widocznych jest 9 przycisków, umieszczonych w 3 rzędach po 3.

 

Nazwa firmy wraz z adresem będzie drukowana w takim miejscu na nalepce, jaki przycisk klikniesz. Dane te mogą być drukowane na środku, na górze, dole, z prawej bądź lewej strony.

 

Zauważ, że dane te umiejscawiają się w odniesieniu do najdłuższej linii w adresie lub nazwie.

 

W przypadku, gdy nazwa lub adres nie mieszczą się na nalepce radzimy zmniejszyć czcionkę.

 

Zaznaczanie nalepek

 

W oknie ustawień wydruku nalepek adresowych umieściliśmy roboczy podgląd. Pozwala on na bezpośrednie sprawdzanie, jak wyglądać będą drukowane nalepki adresowe.

 

Ściśle z podglądem roboczym powiązane są opcje związane z zaznaczaniem:

 

zacznij drukować od,
zaznacz na podglądzie.

 

Te nalepki, na których nie chcesz drukować możesz pominąć poprzez rozpoczęcie drukowania od kolejnego numeru lub przez odznaczenie ich.

 

Odznaczyć nalepki możesz klikając na wybrane pole lub używając prawego przycisku myszki.

 

Pod prawym przyciskiem myszki masz dostępne następujące opcje:

 

zaznacz wszystkie,
odznacz wszystkie,
odwróć zaznaczanie,
wiersz - zaznacz,
wiersz - odznacz,
kolumna - zaznacz,
kolumna - odznacz.

 

Dzięki tym opcjom możesz grupowo zaznaczać bądź odznaczać poszczególne nalepki.

 

 

 

Książka nadawcza


Z tego miejsca można wydrukować książkę nadawczą. Po wybraniu "Książki nadawczej" ukazuje się okno ustawień wydruku.

 

Dostępnych jest parę ustawień wydruku:

Marginesy

Wszystkie marginesy możesz ustalić niezależnie dla każdego rodzaju druku przesyłki. Daje to dużą elastyczność pozwalającą uzyskać prawidłowy wydruk niezależnie od posiadanych gotowych formularzy.

 

Własny komentarz

Na wydruku możesz umieścić dodatkowy komentarz.

 

Data wydruku

Zaznaczasz, czy drukować datę.

 

Stosuj szarości

Zaznaczasz, czy stosować szarości na wydruku.