GLS - Przesyłki kurierskie

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program SendSystem w prosty i szybki sposób pozwala usprawnić proces wysyłki korespondencji. Szczególnie jest to przydatne w chwili wysyłki dużej ilości przesyłek do adresatów.

 

Pozwala generować kody kreskowe na listach przewozowych, które dołącza się do przesyłek GLS.

 

 

 

Dodaj do przechowalni


Po wybraniu [Dodaj do przechowalni] przesyłka przekazywana jest na serwer GLS i może zostać wysłana.

 

Można dodać do przechowalni:

bieżącą pozycję,
zaznaczone pozycje lub
wszystkie pozycje.

 

 

Nadaj


Po wybraniu [Nadaj] i gdy dana przesyłka znajduje się w przechowalni nadawany jest przesyłce numer nadania oraz może być ukazywane potwierdzenie nadania przesyłki.

 

Operacja [Wydrukuj potwierdzenia nadania] nie będzie wtedy potrzebna - po kliknięciu na [Nadaj] od razu wyślesz i wydrukujesz potwierdzenie nadania.

 

 

 

Wydrukuj


Można wydrukować:

etykiety,
potwierdzenie nadania.

 

Po wyborze [Wydrukuj etykiety] ukazywane są etykiety w pliku PDF, które można wydrukować i umieścić na przesyłce.

 

Po wyborze [Wydrukuj potwierdzenie nadania] ukazywane jest potwierdzenie nadania w pliku PDF, które można wydrukować.

 

Zarządzać wydrukiem etykiet i potwierdzeń nadań możesz w System - Ustawienia.

 

W zależności od ustawienia opcji w System - Ustawienia etykiety mogą być ukazywane:

plik PDF, jedna etykieta na A4,
plik PDF, cztery etykiety na A4,
plik PDF, jedna etykieta na kartce o wymiarach 160 x 100mm,
plik w języku DPL (na drukarki termiczne),
plik w języku ZPL (na drukarki termiczne),
plik w języku EPL (na drukarki termiczne).

 

W zależności od ustawienia opcji w System - Ustawienia potwierdzenie nadania może być ukazywane:

z kodami kreskowymi,
skondensowane lub
skondensowane z opisem pickup'u.