Inne programy - miniMagazyn

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program "miniMagazyn" służy do obsługi obrotu magazynowego oraz wystawiania faktur i rachunków z obsługą drukarek fiskalnych.

 

Jest przeznaczony dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem magazynowym.

 

Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji.

 

 

 

Zakres działania programu


 

możliwość pracy w pełnym (WZ, PZ, PW, WW) lub uproszczonym (Sprzedaż, Przyjęcia na magazyn) trybie obsługi magazynu

 

rejestracja przyjęć magazynowych z możliwością szczegółowego opisu towaru/usługi uwzględniając m.in. grupę towarową, zastosowanie, kolor, itp.

 

przyjęcia zewnętrzne, przyjęcia wewnętrzne lub Przyjęcia na magazyn

 

rejestracja wydań magazynowych (Przyjęcia wewnętrzne i zewnętrzne lub Sprzedaż)

 

6 cen sprzedaży każdego towaru/usługi (3 złotowe, 3 walutowe)

 

rozbudowane przeszukiwanie towarów/usług poprzez nazwę, indeks towarowy, grupy, cechy, itp.

 

wydanie z magazynu metodą FIFO („pierwsze weszło / pierwsze wyszło") lub pełna dowolność wyboru dostawy, z której sprzedajemy towar/usługę

 

historia przyjęć i wydań

 

stany magazynowe, spis z natury, remanenty

 

zestawienia przyjęć i wydań według dostawców/odbiorców lub towarów/usług

 

wydruk dokumentów magazynowych (WZ, WW, PZ, PW, Spis z natury, remanenty, zestawienia itp.)

 

wydruk faktur, rachunków, dokumentów oznaczonych jako: paragon, Pro Forma, Komis, Duplikat, Marża, Wewnętrzna, Zaliczkowa, dokumentów korygujących i „odwrotnych" (gdy w imieniu kontrahenta wystawiamy dokument skierowany do nas samych)

 

archiwum faktur z możliwością podglądu, ponownego wydruku lub korekty

 

opcja tworzenia faktur w formacie PDF z możliwością wysłania e-mailem wprost z programu

 

współpraca z drukarkami fiskalnymi wielu producentów.

 

 

 

Wersje programu


Dzięki temu programowi mamy jasny i czytelny obraz stanu magazynu i możemy go łatwo kontrolować.

 

W zależności od ustawienia opcji program miniMagazyn można użytkować w dwóch wersjach:

 

• magazyn z: PZ, PW, WZ, WW

 

• magazyn bez: PZ, PW, WZ, WW

 

W zależności od tego, jak użytkownik ustawi opcję, będą do dyspozycji dokumenty magazynowe, np. WZ, PZ albo magazyn będzie obsługiwał tylko sprzedaż oraz przyjęcia na magazyn.

 

Przełączenie między wersjami programu znajduje się w Opcjach.

 

Gdy opcja "Magazyn bez: PZ, PW, WZ, WW" jest otoczona ramką włączony jest magazyn uproszczony, bez dokumentów magazynowych.

 

W przypadku, gdy opcja ta nie jest otoczona ramką - włączony jest magazyn standardowy zawierający dokumenty magazynowe.

 

Program miniMagazyn bez: PZ, PW, WZ, WW składa się z 3 zakładek:

 

Sprzedaż - tworzymy dokument zawierający towary, które sprzedajemy i dopisujemy do faktury,

 

Przyjęcia na magazyn - wprowadzamy tu towar na magazyn, jego ilość oraz dodatkowo cenę zakupu i sprzedaży,

 

Stan magazynu - ukazany tu jest cały asortyment posiadany na magazynie i jego stany.

 

Program miniMagazyn z: PZ, PW, WZ, WW podzielony jest na zakładki:

 

Stan magazynu - ukazany jest tu cały asortyment posiadany na magazynie oraz jego stany,

 

PZ - zebrane są wszystkie wystawione PZ oraz istnieje możliwość wystawienia kolejnych,

 

PW - zebrane są wszystkie wystawione PW oraz istnieje możliwość wystawienia kolejnych,

 

WZ - zebrane są wszystkie wystawione WZ oraz istnieje możliwość wystawienia kolejnych,

 

WW - zebrane są wszystkie wystawione WW oraz istnieje możliwość wystawienia kolejnych.

 

Poza tym w programie rejestrujemy kontrahentów, z którymi prowadzimy obrót magazynowy i/lub wystawiamy faktury. Można wprowadzać też dane innych osób i firm tworząc w ten sposób podręczną książkę adresową. Informacje te mogą być używane w innych naszych programach.