Inne programy - Fakturowanie PLUS

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program "Fakturowanie PLUS" służy do wystawiania faktur i rachunków.

 

Przeznaczony dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Polecany zwłaszcza dla firm usługowych, których działalność nie jest istotnie związana z obrotem magazynowym.

 

Dodatkowo posiada moduł do wyliczania odsetek oraz drukowania blankietów przelewów i przekazów.

 

 

 

Zakres działania programu


wydruk: faktur, rachunków, paragonów, WZ,

 

wydruk faktur oznaczonych jako: Pro forma, Duplikat, Zaliczka, Wewnętrzna, Eksportowa, WNT, WDT,

 

wydruk: paragonów fiskalne poprzez podłączone drukarki fiskalne,

 

 

wydruk faktur RR (dla rolników ryczałtowych) oraz MP (mały podatnik),

 

wydruk dokumentów korygujących,

 

wydruk faktur masowych,

 

faktury i rachunki "odwrotne" - gdy w imieniu kontrahenta wystawiamy dokument skierowany do nas samych,

 

archiwum z możliwością podglądu, ponownego wydruku lub wydruku korekty,

 

drukowanie KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wypłaci),

 

lista towarów / usług (cennik),

 

lista kontrahentów.

 

 

 

Niektóre cechy


elastyczność w określaniu budowy numeracji,

 

rabaty, narzuty, uwagi, komentarze o stałej lub zmiennej treści,

 

możliwość umieszczenia logo na wydruku,

 

możliwość wystawiania faktur liczonych od ceny brutto,

 

uwzględnianie w cenniku kilku cen w złotych i w walutach z możliwością wzajemnego przeliczania,

 

możliwość przypisania kontrahentom rabatu oraz formy i terminu płatności.

 

Poza tym w programie rejestrujemy kontrahentów (osoby, firmy), którym wystawiamy faktury.

 

Można jednak wprowadzać tam dane dowolnych innych osób i firm tworząc w ten sposób podręczną książkę adresową.

 

Informacje te mogą być używane w innych produkowanych przez nas programach.

 

 

 

Dodatkowe moduły w programie "Odsetki" i "Przelewy" pozwalają na


naliczanie odsetek od nieterminowych płatności z możliwością wydruku not odsetkowych,
naliczanie odsetek zobowiązań cywilno-prawnych,
naliczanie odsetek od zaległości podatkowych,
naliczanie odsetek według własnych, określonych przez użytkownika, stóp odsetkowych,
tworzenie i wydruk blankietów przelewów:

1. przelewy nowego wzoru

zwykłe
podatki  – do rozliczeń z urzędem skarbowym
ZUS – do rozliczeń z ZUS

 

Przelewy te mogą być drukowane na gotowych formularzach dostępnych w bankach, urzędach i sklepach papierniczych, albo na czystej kartce papieru z rysowaniem formularza (także z użyciem kolorów). Uwzględniono formularze jedno, dwu i cztero-blankietowe oraz typu: dwa blankiety plus dwa potwierdzenia (przywieszki).

 

2. przelewy starego wzoru

 

3. przekazy bankowe 3 i 4 odcinkowe

 

4. wydruk pustych formularzy

 

5. przekazy i przelewy "odwrotne" – gdy w imieniu kontrahenta wystawiamy dyspozycję skierowaną do nas samych.