Inne programy - Delegacje krajowe i zagraniczne

Top  Poprzedni  Kolejny

 

Program "Delegacje" służy do rozliczania pracowniczych delegacji krajowych i zagranicznych.

 

Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, których właściciele bądź pracownicy odbywają podróże służbowe.

 

Prowadząc działalność gospodarczą często konieczne okazują się wyjazdy poza miejsce wykonywania działalności. Wyjazdy takie niosą ze sobą koszty (dojazd, nocleg, wyżywienie), które przy zachowaniu pewnych warunków pokrywa pracodawca, zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów.

 

Tym samym wypłacone kwoty mogą nie stanowić dla pracownika przychodu opodatkowanego pod warunkiem, że nie przekroczą określonych rozporządzeniem limitów.

 

Aby prawidłowo oddelegować pracownika w podróż służbową oraz z tej podróży go rozliczyć niezbędny jest program "Delegacje".

 

 

 

Zakres działania programu


 

sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk,

 

rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych:

 

- przejazdy: pojazdy służbowe, prywatne, pracownika, inne rodzaje lokomocji,

 

- noclegi: rozliczanie ryczałtem, według rachunków lub zapewnione przez pracodawcę,

 

- środki komunikacji: lądowej, lotniczej, morskiej,

 

- inne udokumentowane wydatki,

 

rozliczanie zaliczek,

 

rozliczanie ryczałtu za używanie pojazdu (kilometrówka).

 

 

 

Niektóre cechy


 

elastyczność przy rozliczaniu kolejnych etapów delegacji (różne środki transportu, rodzaje noclegów, walut),

 

możliwość rozliczania delegacji zagranicznych według indywidualnych - definiowanych przez użytkownika - parametrów określających wysokość diety, ryczałtu noclegowego lub wskaźników domyślnych,

 

możliwość pobierania z internetu kursów walut NBP na dowolny dzień,

 

możliwość rozliczania zaliczek w walucie krajowej PLN lub w walucie obcej,

 

kalkulator walutowy,        

 

wiele działań automatycznych i domyślnych ułatwiających pracę,        

 

dowolna chronologia wprowadzania danych,        

 

nowoczesne, standardowe, intuicyjne środowisko pracy.

 

 

Poza tym wszystkie parametry niezbędne do sporządzenia wyliczeń - wysokości przysługujących diet, ryczałtów, stawka za km przebiegu pojazdu, itp. - są gromadzone przez program i ułatwiają przygotowanie i rozliczenie kolejnych delegacji. Użytkownik wypełnia formularze podstawowymi informacjami o celu i przebiegu podróży, a rachunkami zajmuje się program. Sporządza też czytelne wydruki na potrzeby dokumentacji księgowej.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że jako producent programu dajemy użytkownikowi gotowe narzędzie do rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych, program ten nie jest jednak poradnikiem księgowym i podatkowym.

 

Użytkownik powinien znać zasady prawne według, których należy prowadzić działalność i rozliczać delegacje zarówno krajowe i zagraniczne, a w trudniejszych kwestiach zasięgać rady doświadczonych księgowych lub uzyskać informację w urzędzie skarbowym lub oddziale ZUS.