Pożyteczne programy - Akademia Umysłu® Junior EDU

Top  Poprzedni  Kolejny

Edukacja najmłodszych powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą,

by w łagodny sposób przygotować i wprowadzić ich w świat szkoły.

 

 

Akademia Umysłu ®Junior EDU

MULTIMEDIALNY SYSTEM DO WSPOMAGANIA ROZWOJU

PAMIĘCI I KONCENTRACJI UWAGI

WRAZ ZE SCENARIUSZAMI ZAJĘĆ

 

 

 

Co zyska nauczyciel dzięki pracy z Akademią Umysłu® Junior EDU?


znajdzie gotowe materiały do prowadzenia zajęć
uatrakcyjni swoje zajęcia o ciekawą i ulubioną przez dzieci formę pracy z komputerem
wykorzysta w swojej pracy nowoczesne technologie
rozbudzi u dzieci pasję do nauki
wykształci u dzieci umiejętności, od których zależy powodzenie dalszej edukacji

 

 

 

Czym jest Akademia Umysłu®Junior EDU?


Jest to kompletny, nowoczesny system do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi. Zawiera multimedialne gry dla dzieci oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Został opracowany przez psychologów dziecięcych i metodyków. Przeznaczony jest do wykorzystania na następujących etapach:

edukacja przedszkolna
edukacja wczesnoszkolna

 

Dzieci bawiąc się rozwijają pamięć, spostrzegawczość, koncentrację i myślenie przyczynowo -skutkowe. Gry zawierają także wiele elementów edukacyjnych, dostarczających wiedzy o otaczającym świecie np. poznawanie gatunków zbóż, kwiatów, drzew, zwierząt, tradycji świątecznych, miast Polski, flag państw, zasad sortowania odpadów.

 

Programy z serii Akademia Umysłu® Junior EDU są źródłem pomysłów dla nauczyciela i co bardzo ważne, korzystają z nowych technologii, które angażują uwagę młodych ludzi łatwiej niż klasyczne lekcje. Do każdego tematu zajęć są dopasowane konkretne ćwiczenia z serii Akademia Umysły® Junior EDU oraz specjalnie opracowane dodatkowe materiały dydaktyczne: karty pracy, pogadanki (edukacja przedszkolna) oraz prezentacje multimedialne (kształcenie zintegrowane).

 

Niezaprzeczalną atrakcją programów są ćwiczenia ruchowe, których propozycje zostały wplecione pomiędzy ćwiczenia umysłowe, a podczas których dziecko może zaspokoić naturalną w tym wieku potrzebę ruchu.

 

System może być wykorzystywany podczas zajęć grupowych

z użyciem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego,

jak również pracy indywidualnej przed komputerem.

 

 

 

Jaki jest cel zajęć?


Podstawowym celem każdych zajęć z programami z serii Akademią Umysłu Junior® EDU jest wykształcanie u dzieci umiejętności koncentrowania uwagi oraz poprawa pamięci krótkotrwałej. Dodatkowym, bardzo istotnym elementem zajęć jest poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody, matematyki, geografii.

 

Akademia Umysłu® Junior EDU to nieocenione źródło pomysłów na ciekawe zajęcia dla przedszkolaków oraz na zajęcia organizowane w szkole (kształcenie zintegrowane), a umiejętnie wykorzystana podczas zajęć może być narzędziem wspierającym realizację podstawy programowej.

 

 

 

Dla kogo jest przeznaczony jest pakiet?


Akademia Umysłu® Junior EDU skierowana jest do wychowawców, nauczycieli i terapeutów, jako wsparcie i inspiracja w procesie nauczania. Dzięki atrakcyjnej formie zajęcia nie kojarzą się tylko z nauką, lecz także z przyjemnością i zabawą.

 

Poziom trudności oraz krótki czas trwania poszczególnych części każdych zajęć obliczone zostały tak, by stymulowały dzieci do działania i wzbudzały w nich zainteresowanie. Ponadto zróżnicowanie poziomu trudności poszczególnych ćwiczeń umożliwia dostosowanie ich do możliwości każdego dziecka.

 

Pakiet Akademia Umysłu® Junior EDU przeznaczony jest do realizacji na zajęciach przedszkolnych i szkolnych, w szczególności:

tematycznych zajęć organizowanych w przedszkolu,
podczas realizacji programu nauczania w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych (nauczanie początkowe),
w ramach godzin pracy nauczycieli z KN,
w ramach zajęć w świetlicy i bibliotece,

 

Ponadto pakiet Akademia Umysłu®Junior EDU może być wykorzystywana do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty zajęć prowadzonych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.